„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć” - czyli rzecz o warsztatach z motywacji

W dniu 26 października 2017 r. w budynku Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyło się seminarium metodyczne pt. „Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych”. Zajęcia prowadził mgr Grzegorz Diłanian – Metodyk nauczania religii Miasta Stołecznego Warszawy.

W szkoleniu uczestniczyło 19 osób. Byli to ksiądz, siostry zakonne oraz katecheci świeccy.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w Imię Boże od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. Piotr Pierzchała.

Następnie prowadzący zajęcia wprowadził uczestników w temat seminarium i przedstawił cele naszego spotkania:

 

  • czym jest motywacja,
  • uświadomienie sobie związków między motywacją nauczyciela do pracy,   a motywacją ucznia do pracy,
  • wspólne dzielenie się sposobami własnej motywacji oraz uczniów.

Dalsza część zajęć opierała się m.in. na prezentacji multimedialnej, ćwiczeniach indywidualnych oraz w grupach, a także wzajemnym dzieleniu się sposobami motywacji. W tym etapie uczestnicy seminarium w myśl słów: „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć” uświadamiali sobie potrzebę nieustannej motywacji  w pracy własnej i katechizowanych.

Toamsz Romankiewicz

Data publikacji: 
29.10.2017