„Misyjny wzrok przez cały rok” - relacja z warsztatów

Dnia 18 kwietnia w budynku Kurii Biskupiej odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Misyjny wzrok przez cały rok”. Warsztaty te poprowadziła pani doktor Aneta Rayzacher-Majewska –zajmująca się m.in. dydaktyką i metodyką katechetyczną, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób na co dzień wspomagać misje w ciągu całego roku liturgicznego, jak podejmować odpowiedzialność za misje by nie ograniczać się tylko do świąt czy akcji, jak uwrażliwiać uczniów na potrzeby misji i misjonarzy, jak podejmować i promować inicjatywy z myślą o misjach.

Pani doktor dzieliła się doświadczeniem i pomysłami aktywizacji misyjnej, pomocami i materiałami, a każdy z uczestników mógł wykonać własną pomoc misyjną. Podczas warsztatów wykonaliśmy różnego rodzaju pomoce. Niektóre z nich będziemy mogli przygotować także z naszymi podopiecznymi podczas spotkań kół misyjnych i nie tylko.

Urszula Góral

Data publikacji: 
20.04.2016