Ankieta katechetyczna i personalna

Wielebni Księża Proboszczowie,

Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda parafia do 30 września 2017 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną (według poniższego formularza). Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii. NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2017 roku.

Formularz ankiety katechetycznej znajduje się na stronach internetowych:

www.diecezja.waw.pl

www.katecheza.floriańska3.pl

II. Ankieta personalna

Katechetów, prosimy także o wypełnienie swojej ankiety personalnej (Załącznik poniżej)

Prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego.

Pozdrawiamy wnk 

Tags:
Data publikacji: 
06.09.2017