ASy z klasy - jak z Nimi pracować?

W dniu 27 listopada 2018 roku odbyły się warsztaty „Asy z klasy” dla katechetów naszej diecezji, które prowadziła Pani dr Aneta Rayzacher-Majewska. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy pogłębili i usystematyzowali swoją wiedzę na temat zespołu Aspergera, wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami, ale przede wszystkim poznali potrzeby oraz praktyczne metody pracy z uczniami z (ang. Asperger syndrome, AS). Warsztaty były inspiracją do podejmowania troski o uczniów, którzy potrzebują nieco innych form pracy. Pani dr Aneta z niezwykłą pasją opowiadała o swojej pracy z uczniem z Aspergerem. Niektórzy z uczestników warsztatu podzielili swoimi spostrzeżeniami a nawet dali świadectwo na podstawie własnych doświadczeń życia.

Data publikacji: 
06.12.2018