Czynić to co możemy - czyli o Wielkopostnym Dniu Skupienia

W sobotę 12 marca 2016 roku w auli Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej odbył się wielkopostny dzień skupienia dla katechetów naszej diecezji. Ks. Piotr Pierzchała, Dyrektor Wydziału Katechetycznego, powitał wszystkich zebranych, przekazał bieżące informacje i w kilku słowach wprowadził zgromadzonych w tematykę konferencji. Tym razem, pod kierunkiem ks. Jakuba Szcześniaka, zgłębialiśmy fragment Ewangelii Św. Marka (Mk 14, 1-11). Rozważania księdza prelegenta uświadomiły nam, że Pan Jezus nie oczekuje od nas rzeczy niemożliwych, ale prostej, codziennej posługi, byśmy, tak jak owa kobieta z Ewangelii, czynili to, co możemy zarówno dla Jezusa, jak i dla bliźnich. Słowa ks. Jakuba były wspaniałym wprowadzeniem do modlitwy Słowem Bożym.

Następnie podczas adoracji przed Najświętszym Sakramentem każdy mógł osobiście spotkać się z Chrystusem, który oddał za nas życie. Była też okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym punktem naszego spotkania była Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Solarczyka. Celebrans podczas homilii zwrócił uwagę na to, że tak jak kiedyś Jezusa otaczali różni ludzie i wypowiadali różnorakie swe opinie, tak i dziś te opinie są raz intrygujące, raz potępiające. Szczególnie mocno wybrzmiały pytania księdza biskupa, np: „jakie jest moje osobiste doświadczenie Boga? Czy On żyje we mnie? Czy ja żyję w Nim? Czy pomagam swoim wychowankom i innym ludziom spotkać się z Chrystusem?”  Natomiast, nawiązując do pierwszego czytania, Ksiądz biskup podkreślił aktualność słów proroka Jeremiasza, że bez względu na czas i miejsce powinniśmy zawsze wszystko zawierzyć Bogu, Jemu „powierzyć swoją sprawę”, by taka postawa była naszym doświadczeniem.

Na koniec zostały wręczone nagrody w konkursie „Wiara szuka zrozumienia” organizowanym dla katechetów i z pasterskim błogosławieństwem, po słodkim poczęstunku, udaliśmy się do naszych domów.

Irena Nowak

Data publikacji: 
30.03.2016