Drugi dzień Odpraw katechetycznych 29. 08. 2015 r.

Ostatnie dni sierpnia to tradycyjnie czas odpraw katechetycznych w naszej diecezji. Każdy rok szkolny katecheci zaczynają od zawierzenia siebie Panu Bogu, uczestnicząc w uroczystej Mszy Świętej. Sobotnia Eucharystia, której przewodniczył Abp Henryk Hoser, odbyła się w  Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika. W homilii Abp Hoser ukazał nam – katechetom – jak ważną postacią dla realizowania naszej misji jest Jan Chrzciciel.

W katedrze również odbyła się dalsza część spotkania. Jej głównym elementem był bez wątpienia poruszający umysł i serce wykład o. prof. Jacka Salija, który swoim wystąpieniem zainicjował realizowany w tym roku szkolnym projekt dotyczący relacji wiary i rozumu w katechezie. To właśnie wiara i rozum (fides et ratio) są, jak mówił o. Salij, fundamentalnymi narzędziami do poznawania prawdy – prawdy, którą katecheci powinni głosić wyjątkowo gorliwie, nie zapominając jednak o kształtowaniu w sobie pokory wobec możliwości ludzkiego rozumu. Zgodnie z tematem wykładu, pierwszą i najważniejszą powinnością katechetów jest dbałość o rozwój własnej wiary, o pielęgnowanie w sobie tego wyjątkowego daru zdolności wejścia w osobową relację z Bogiem. Wskutek grzechu bowiem możemy tę zdolność utracić.

Podczas spotkania kilka słów do zebranych skierował także Rektor Seminarium Duchownego naszej diecezji, ks. Krzysztof Warchałowski, który oprócz życzeń na rozpoczynający się rok szkolny, przypomniał o jakże ważnym zadaniu szkoły i katechetów w kształtowaniu powołań kapłańskich. Rolę katechety w szkole podkreślała także podczas swojego wystąpienia p. Dorota Sokołowska – Mazowiecki Kurator Oświaty. Ukazała ona katechetom możliwości propagowania prawdy, wdrażania jej do procesu wychowania młodych ludzi poprzez aktywne uczestnictwo w tworzeniu programów wychowawczych. Natomiast p. Krystyna Mucha – dyrektor ds. kształcenia ogólnego w Kuratorium Oświaty, oprócz niezbędnych informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym, wspomniała o bardzo ważnej roli katechetów w procesie integracji oraz łagodzenia konfliktów w radach pedagogicznych.

Bardzo istotnym punktem sobotniego spotkania było także wystąpienie ks. Huberta, który przedstawił szczegóły organizacji Światowych Dni Młodzieży oraz zachęcał do motywowania młodzieży do aktywnej pracy w wolontariacie.

Na zakończenie ks. Piotr Pierzchała, Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, omówił najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Wydziału Nauki Katolickiej w nowym roku szkolnym. Przedstawił kalendarium spotkań formacyjnych, szkoleń oraz konkursów przewidzianych na ten rok, omówił problem łączenia klas na lekcje religii w małych szkołach oraz zachęcił do udziału w planowanej na weekend majowy pielgrzymce do Wilna. Ks. Piotr przekazał nam także radosną wiadomość o możliwości korzystania z pomocy nowego metodyka.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem na nadchodzący rok szkolny.

Iga Jawidzyk - Katechetka

Data publikacji: 
02.09.2015