Drugi dzień odpraw katechetycznych - już niedługo pierwszy dzwonek

Katecheci naszej diecezji rozpoczęli nowy rok posługi odprawą katechetyczną organizowaną przez Wydział Nauki Katolickiej DWP. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył biskup Marek Solarczyk. W homilii ksiądz biskup przedstawił Maryję jako nasz wzór. Ta, która przyjęła i pomnażała powierzone jej dary; która rozważała słowo Boże w swoim sercu; która towarzyszyła Jezusowi w Jego dziele odkupienia, zachęca nas do naśladowania jej duchowego rodzicielstwa; do dawania wychowankom świadectwa o Jezusie i towarzyszenia im na drodze wiary.

Po Mszy Ks. Mariusz Czyżewski wypowiedział słowa przywitania oraz dokonał krótkiego wprowadzenie do spotkania. Główny prelegent Brat Tadeusz Ruciński uwrażliwił wszystkich na wpływy destrukcyjne, które zagrażają dzieciom i młodzieży w naszych czasach. Podkreślił rolę dorosłych w życiu dziecka. Czy my – katecheci, nauczyciele, duchowni, rodzice – dostrzegamy niebezpieczeństwa i próbujemy im zaradzić, czy potęgujemy problem własnym negatywnym przykładem? 

Następnie biskup Marek Solarczyk wprowadził katechetów w zagadnienia duszpasterskie. Omówił temat Synodu Młodych, który już niedługo rozpocznie się w naszej diecezji. Ubolewając nad minimalnym zaangażowaniem wielu, zaprosił wszystkich do czytania dokumentów synodalnych, do zgłębienia ich treści, do modlitwy w intencji Synodu w naszej diecezji, oraz do aktywnej współpracy i towarzyszenia młodzieży. Nie bójmy się trudnych wyzwań!

Pani Zofia Rudzińska w imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej przekazała informację o aktualnych zmianach w przepisach dotyczących nauczania religii. Wyrażała też serdeczne podziękowanie katechetom za opiekę nad młodzieżą podczas strajku w ubiegłym roku szkolnym.

Ks. Michał Dziedzic zachęcał do promowania czwartkowych spotkań dla młodzieży szkół średnich. Oferował także swoją pomoc w prowadzeniu lekcji z młodzieżą.

Ks. Sławomir Kielczyk, wice-rektor WSD-DWP, podał stan alumnów i zaprosił do zwiedzania seminarium wraz z młodzieżą.

Ks. Piotr Pierzchała omówił formację katechetów w nowym roku szkolnym, poruszył sprawy kadrowe, podkreślając konieczność uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji, oraz starania się o ocenę merytoryczną podczas awansu zawodowego.

Jako ostatni wystąpili księża: z Duszpasterstwa Akademickiego Arka oraz z Wydziału ds. Misji DWP. Błogosławieństwo na zakończenie udzielił biskup Marek Solarczyk.

s. Margaret Loretanka

Data publikacji: 
14.09.2019