Gry na katechezie – alternatywa dla tradycyjnych scenariuszy - relacja

W misję katechety wpisana jest permanentna formacja. Dlatego też, 15. października br., w auli kurialnej przy ul. Floriańskiej 3, odbyło się spotkanie formacyjne dla katechetów. Połączone ze szkoleniem z zakresu wykorzystywania gier planszowych oraz multimedialnych na lekcji religii.

Głównym źródłem katechezy jest Słowo Boże. Z tego też powodu, spotkanie ropoczęło sie Mszą Św., którą sprawował ks. Mariusz Czyżewski - wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko Praskiej. Celebrans w czasie homilii, przywołał postać Świętej Teresy Wielkiej, zwracając uwagę na jej męstwo w realizacji życiowego powołonia. Nawiązanie nie było przypadkowe, ponieważ, cnota męstwa jest niezbędna w realizacji misji kanonicznej, która została powierzona katechetom.

Część warsztatową spotkania, poprowadziła pani Dorota Ząberg - nauczycielka w Zespole Szkół nr 116 w Warszawie oraz współredaktorka serwisu katechetycznego NATAN. Trenerka wykorzystując metody aktywizujące, przedstawiła zebranym słuchaczom metodologię tworzenia gier oraz metodykę stosowania ich na lekcjach religii. ( więcej o grach na http://katechezanatana.pl/kategorie/katechetyczne-newsy/).

Joanna Skotnicka.

Data publikacji: 
18.10.2016