Jak pomagać prześladowanym Chrześcijanom - spotkanie formacyjne

W sobotę 17.11.2018 w auli kurialnej odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla katechetów naszej diecezji. Rozpoczęliśmy je Mszą świętą pod przewodnictwem księdza Rafała Cyfki z Wrocławia, dyrektora biura regionalnego Pomoc Kościołowi w potrzebie. Ksiądz Rafał w swojej homilii w niezwykle obrazowy sposób przedstawił nam sytuację naszych braci, którzy cierpią w różnych regionach świata, za swoją wiarę. W naszej modlitwie pamiętaliśmy szczególnie o Nich. Mszę świętą koncelebrował także ks. Piotr i ks. Mariusz z wydziału katechetycznego. Po przerwie Ksiądz Rafał Cyfka podjął temat prześladowania chrześcijan w XXI wieku. Zestawił i omówił dane dotyczące dawniejszych i współczesnych prześladowań, czyli działań w złej intencji motywowanych wrogością na tle religijnym. Opowiedział wiele przykładów i poruszających sytuacji w różnych krajach, w których chrześcijanie obecnie są prześladowani. Nie ograniczył się jedynie do opisu zjawisk, lecz przestawił także ich przyczyny. Wskazał również, jak ważne jest aby te przyczyny wyjaśniać na katechezie. Ponadto odpowiedział na pytanie, dlaczego w ogóle warto dzisiaj mówić młodzieży na katechezie o współczesnym prześladowaniu chrześcijan. Zwrócił uwagę, że obecnie niejednokrotnie młodzi ludzie widzą jedynie karykaturę chrześcijaństwa, dlatego tak ważne jest, aby pokazywać im czytelne przykłady przekonujących świadków wiary.

s. Małgorzata Pagacz USJK

Data publikacji: 
06.12.2018