Jak reagować na agresję? - notatka ze szkolenia

We wspomnienie św. Scholastyki (10.02) odbyła się kolejne spotkanie formacyjne katechetów, które rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej, ks. Piotra Pierzchały. Naukę wygłosił Wicedyrektor Wydziału, ks. Mariusz Czyżewski. Ksiądz Mariusz mówił do nas o lękach w życiu człowieka i o ich pokonywaniu.

Następnie Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Chrześcijańskich NATAN z Lublina, p. Zbigniew Barciński, przeprowadził szkolenie: „Jak sobie radzić z agresją uczniów wobec nauczyciela?”. Prelegent na przykładach omówił formy agresji oraz opisał przyczyny zachowań uczniów. Najważniejszą częścią szkolenia były jednak sposoby rozwiązywania konfliktów i profesjonalnego reagowania w sytuacji braku szacunku ucznia do nauczyciela czy naruszenia jego nietykalności cielesnej.

Prowadzący szkolenie przypomniał katechetom, że pomimo emocji, które towarzyszą agresji uczniów, musimy panować nad sobą i pamiętać, iż musimy być „twardsi niż diament i czulsi niż matka”.

Maksym Rogala - katecheta

Data publikacji: 
14.02.2018