Jak rozmawiać z dzieckiem niemówiącym

W sobotę 17.11.2018 w auli kurialnej odbyło się spotkanie formacyjne dla katechetów uczących dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i w szkołach specjalnych. Szkolenie to prowadziła Pani Agnieszka Pilch, wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Zamościu, oligofrenopedagog z wykształcenia, specjalistka od komunikacji wspomagającej. Szkoła, w której pracuje nastawiona jest głównie na edukację dzieci z porażeniem mózgowym.Temat naszego szkolenia to: "Wspomaganie komunikacji z uczniami z poważnymi problemami komunikacyjnymi na lekcjach religii z wykorzystaniem AAC"

AAC - w tłumaczeniu oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną.

Pani Agnieszka w swojej szkole pracuje już 27 lat i w jej słowach było słychać pasję i zaangażowanie, które dają Jej radość z pracy i potrzeby pomagania innym.

AAC - czyli inna niż same słowa komunikacja z dziećmi polega na przygotowaniu i pokazywaniu uczniom obrazków oddających pewną rzeczywistość poruszaną na lekcjach.

Prowadząca dodawała otuchy katechetom, pracującym w szkołach specjalnych aby się nie zniechęcali kiedy nie widzą efektów swojej pracy, cytując słowa Pani oligofrenopedagog: "Nie chodzi oto żeby ich czegoś nauczyć ale żeby byli częścią czegoś, żeby byli aktywni".

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych często nic nie wynoszą z rekolekcji parafialnych, nawet jeśli w nich uczestniczą, są dla nich za trudne, w kościele jest tłoczno, głośno (zbyt wiele impulsów) a treści często przekraczają ich możliwości poznawcze, a więc Szkoła Pani Agnieszki postanowiła zapraszać i uczestniczyć wraz z dziećmi w nabożeństwach drogi krzyżowej. Dzieci na wózkach najpierw z rodzicami przejeżdżają cały kościół, zatrzymują się i uczestniczą modlitwie. Czytane są rozważania i pojawia się tu AAC, tzn. w czasie czytanych rozważań na rzutniku puszczana jest obrazowa treść tego rozważania. Dzieci podnoszą do góry obrazy pokazujące czytaną treść.

Podobnie sprawa ma się z udziałem dzieci z różnymi zaburzeniami w Mszy świętej. Dzieci mają podane na rzutniku teksty pieśni w formie obrazków.

Modlitwa powszechna jest odczytywana, a jednocześnie na środek kościoła wychodzi dziecko z rodzicem i unoszą do góry obrazek oddający treść i sens przeczytanej modlitwy.

Inne dziecko zaangażowane jest w zmienianie slajdów na rzutniku, pracuje przy tym dwójka dzieci, jedno bardziej sprawne.

Dzieci angażują się wtedy w to, co dzieje się w kościele, są częścią wspólnoty i z radością włączają się w swoje zadania. Wtedy to jest ich kościół.

Te metody dla nauczyciela i wychowanków dają wiele radości, poczucia sensu   i przynależności ale są też wymagające od prowadzącego większych nakładów pracy.

Patrząc na uśmiech, zaangażowanie Pani Agnieszki mogliśmy zobaczyć, że praca wykonywana z pasją przynosi radość.

Pomocne w tworzeniu obrazów do AAC potrzebnych na katechezie pomocna jest strona www.widgit.com jest tam cała baza piktogramów, aby czynić swoją pracę lepszą, by zobaczyć uśmiech dziecka, które widzi i wie, warto do swojej pracy włączyć alternatywne sposoby kontaktu.

Wojciech Idzik

 

Data publikacji: 
06.12.2018