Katechetyczny konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim "Pocztówka o św. Janie Bosko".

W styczniu bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim zagościły salezjańskie klimaty. Uczniowie klas I - III wzięli udział w katechetycznym konkursie plastycznym: Pocztówka o św. Janie Bosko, który zorganizowały nauczycielki: katecheta - Katarzyna Dobruk oraz wychowawca świetlicy szkolnej: Izabella Ryńska - Pieluchowska, nauczyciel biblioteki: Wanda Kępska. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów postaci św. Jana Bosko - wybitnego kapłana i wychowawcy opuszczonej, zaniedbanej młodzieży;

- zachęcanie do naśladowania pozytywnych wzorców osobowościowych;

- zachęcanie do szukania wartościowych informacji w zasobach internetowych;

- pomoc w rozwijaniu uzdolnień plastycznych i inwencji twórczej.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonać, przy użyciu dowolnych technik plastycznych oraz własnej pomysłowości, stojącą pocztówkę o św. Janie Bosko i Jego posłannictwie wychowawczym wśród dzieci i młodzieży.

Dzieci poznawały postać ks. Bosko na katechezach oraz zostały zachęcone przez organizatorów, by razem z rodzicami lub opiekunami poszukać informacji na temat Świętego w zasobach internetowych.

Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac, które zachwycały swoją pomysłowością i estetyką wykonania. Z wytworów dziecięcych emanowała radość, wielkie serce i sympatia do ks. Bosko.

Jury miało niełatwe zadanie. Po burzliwych dyskusjach I miejsce przyznano Marcie - uczennicy klasy Ia . Dziewczynka wykonała niezwykle oryginalną i ciekawą pocztówkę.

Laureaci konkursu:

I miejsce: Marta Witek kl. Ia

II miejsce: Weronika Spalik kl. IIb

III miejsce: Bartosz Zalewski kl. IId

WYRÓŻNIENIA:

Nina Górska kl. Id

Patrycja Rostkowska kl. Ic

Karolina Derlatka kl. IIb

Adam Tetkowski kl. IIa

W konkursie udział wzięli: Mateusz Bródkowski kl. Ia, Krystian Chróstowski kl. Ia, Błażej Królikowski kl. Ia, Kacper Kaźmierczak kl. Ib, Zuzanna Baran kl. Id, Natalia Jerzak kl. IIb, Marcin Baran kl. IId, Eliza Flis kl. IIIa, Bartosz Fabryc kl. IIId.

Prace uczniowskie można podziwiać na specjalnie przygotowanej szkolnej wystawie.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały wspaniałe prace. Bardzo się cieszymy, że nasi uczniowie poznają ks. Bosko - wspaniałego kapłana, pedagoga i przyjaciela młodzieży, od którego mogą uczyć się jak być dobrym człowiekiem.

Katarzyna Dobruk SP 7

Prace konkursowe:

Data publikacji: 
08.02.2013