Lekcja otwarta w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Dziś tj. 8 stycznia 2013 roku zagościliśmy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wraz z kilkoma katechetami z terenu naszej diecezji uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach otwartych. Pierwszą w szkole podstawowej poprowadziła p. Joanna Archutowska. Lekcja pt. "Ucieczka rodziny Jezusa do Egiptu", miała na celu zapoznanie uczniów z historią ucieczki świętej Rodziny z Nazaretu. Miała także zwrócić uwagę uczniów na właściwe reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania. Odegrały też scenkę teatralną przedstawiającą omawiane wydarzenia.
Po lekcji w szkole podstawowej przemieściliśmy się do klasy, w której pracuje młodzież gimnazjalna. Tam p. Danuta Zalewska poprowadziła lekcję dotyczącą Dekalogu. Do tej lekcji p. Danuta przygotowała arkę przymierza oraz dwie tablice ukazujące wyobrażenie tablic Mojżesza. Pani Danusia zwróciła uwagę na pierwsze trzy przykazania odnoszące się do Pana Boga. Podczas lekcji młodzież chętnie pracowała i podejmowała zagadnienia przedstawiane przez nauczyciela. Otrzymali także zadania do wykonania w swoim zeszycie.
Po lekcjach z dziećmi i młodzieżą odbyło się ich omówienie. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą. Pani Danusia pokazała, krótki film przedstawiający osiągniecia szkoły w pracy z dziećmi. Widzieliśmy w jaki sposób można zaktywizować uczniów do wzięcia udziału w przedstawieniach przygotowywanych z okazji różnego rodzaju uroczystości.

"Przedstawienia związane z Narodzeniem Pańskim, Misterium Wielkanocne, akademia związana z Uroczystością Wszystkich Świętych oraz uroczystości związane z Janem Pawłem II to w naszej szkole stała tradycja" - mówi Pani Dyrektor.

Przy tej okazji dziękuję nauczycielom, którzy przygotowali lekcje otwarte, oraz Dyrekcji Szkoły za możliwość zorganizowania na terenie placówki naszych zajęć.
Szkoda tylko, że tak niewielu katechetów skorzystało z tej okazji. Tym, którzy przybyli bardzo dziękuję.

Ks. Piotr Pierzchała

Relacja fotograficzna:

Data publikacji: 
08.01.2013