Lekcja otwarta w Zespole szkół nr 14 w Warszawie

Dziś (22 marca 2013r), w Zespole Szkół nr 14, odbyła się lekcja otwarta dla katechetów z dekanatu praskiego i brudnowskiego. Lekcję w klasie II technikum poprowadził  P. mgr Krzysztof Kraszewski. Uczniowie omawiali zagadnienia dotyczące godności osoby ludzkiej. Pan Krzysztof przygotował prezentację multimedialną doskonale ukazującą najważniejsze treści: definicję godności, obecność problemu godności człowieka w tekstach ewangelicznych,  koncepcje godności oraz konsekwencje przyjęcia każdej z nich, rozumienie godności człowieka w różnych systemach etycznych, kwestię godności człowieka jako Bożego daru. Uczniowie pracowali także w parach, analizując teksty KKKK oraz KDK dotyczące ludzkiej godności i jej źródeł. Pan Krzysztof uatrakcyjnił także lekcję fragmentem nagrania przemówienia Jana Pawła II. Jednak nie tylko metody i formy pracy uczyniły tę lekcję bardzo ciekawą. Do „sukcesu” w dużej mierze przyczyniła się atmosfera panująca w klasie – sposób prowadzenia lekcji, swoiste poczucie humoru katechety, umiejętność motywowania uczniów i zachęcania do dyskusji  to tylko niektóre elementy tej atmosfery, która niewątpliwie udzieliła się również obecnym katechetom. Bardzo dziękuję Panu Krzysztofowi na możliwość uczestniczenia w tej lekcji i z niecierpliwością czekam na kolejne.

Iga Jawidzyk

 

 

Data publikacji: 
22.03.2013