Lekcja otwarta w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie

Dnia 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie odbyła się  lekcja otwarta dla katechetów uczących w szkołach gimnazjalnych w dekanatach: wołomińskim, jadowskim i tłuszczańskim. Lekcję na temat: Po chrześcijańsku przeżywać cierpienie, poprowadził Ks. Maciej Radzikowski, który zapoznał uczniów z nauką Kościoła  o cierpieniu i sakramencie chorych. Ks. Maciej podkreślił wielką wartość cierpienia, jako możliwość zjednoczenia z Chrystusem. Uczniowie klasy II gimnazjum bardzo dojrzale potraktowali tak niezmiernie trudny temat. Z zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji bogatej w zastosowane metody aktywizujące. Zapewne, po tak interesującej i starannie przygotowanej lekcji, uczniowie jeszcze bardziej będą rozumieli sens cierpienia i wartość sakramentu chorych.

W imieniu wszystkich nauczycieli biorących udział w lekcji otwartej, bardzo dziękuję Ks. Maciejowi za podzielenie się doświadczeniem katechetycznym i pedagogicznym. Słowa podziękowania kieruję szczególnie do Dyrekcji Szkoły za bardzo serdeczne przyjęcie i gościnę. Uczniom dziękuję za piękną postawę. Wiadomo… Patron Szkoły zobowiązuje.

ks. Grzegorz

 

 

Data publikacji: 
20.04.2013