Lekcje muzealne - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotowało pakiet bezpłatnych lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka zajęć nawiązuje do osoby polskiego Papieża i Prymasa Tysiąclecia.
Katechetom pracującym w szkołach podstawowych proponujemy lekcje, które pomogą kształtować nie tylko postawy etyczne, ale również pozwolą odkryć talenty plastyczne podopiecznych.
Dla starszych uczniów przygotowaliśmy lekcje skupiające się na sytuacji Kościoła w okresie PRL, walce Polaków o suwerenność i udziale, jaki w tej walce miały osoby duchowne
Tematy  lekcji oraz ich opisy znajdą Państwo w załączniku.

Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne (1,5 h) i są bezpłatne. Można połączyć je ze zwiedzaniem Świątyni Opatrzności Bożej.
Lekcje odbywają się na w budynku Instytutu Papieża Jana Pawła II w Wilanowie.
Zgłoszenia prosimy kierować pod numery telefonów:
 +48 883 343 047 - Michał Karpowicz
+48 503 442 201 - Michał Rukat
 lub adresy e-mail:
edukacja@muzeumjp2.pl
m.karpowicz@muzeumjp2.pl
m.rukat@muzeumjp2.pl

Więcej informacji o naszym Muzeum znajdą Państwo na stronie internetowej www.muzeumjp2.pl.

 

    ZAJĘCIA W MUZEUM JANA PAWŁA II I PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Temat 1. Jan Paweł II – przyjaciel

Co wiemy o przyjaźni? Kto to jest prawdziwy przyjaciel? Historia przyjaźni
Karola Wojtyły i Jerzego Klugera. Plastyczny portret przyjaciela. Zajęcia
uzupełnione grami i zabawami ruchowymi.

Temat 2. Jan Paweł II – poeta. Napiszmy wiersz dla Mamy.

Zapoznanie z młodzieńczą twórczością poetycką Karola Wojtyły. Zabawa
z rymami; dzieci piszą wiersz dla swojej mamy. Ćwiczenia logopedyczne,
oddechowe. Tworzenie oprawy plastycznej dla wiersza, tzw. laurka.

Temat 3. Jan Paweł II – aktor. Czytanie baśni polskich.

Czytanie dzieciom fragmentów baśni, przedstawianie scen za pomocą dramy,
zabawa ze zmianą zakończenia. Atrybuty baśni w pracach plastycznych.

Temat 4. Jan Paweł II – błogosławiony. Kto to jest święty?

Praca metodą „promyczków” – ustalanie cech świętości. Zabawa z piosenką
„Arki Noego”. Tworzymy w technice kolażu wizerunki świętych.

Temat 5. Podróże do świata z Janem Pawłem II - Afryka

Koncentrujemy się na spotkaniach Papieża z Afrykanami . Opowiadamy o tym ciekawym kontynencie, jego wielokulturowości, przedstawiamy historię, ciekawostki etnograficzne, tradycje i zwyczaje mieszkańców. W części zajęć plastycznych dzieci wykonują ozdoby afrykańskie (m. in. maski)
 

GIMNAZJUM

Temat 1. Kościół w okresie stalinizmu

W czasie zajęć  uczniowie poznają stosunek władzy komunistycznej do kościoła katolickiego
w pierwszych latach powojennych. Pracują nad materiałami źródłowymi związanymi m.in.
z procesami pokazowymi księży i uwięzieniem Prymasa.

Temat 2. Cenzura w PRL

Celem lekcji jest przybliżenie uczniom instytucji cenzury w okresie PRL, zobrazowanie różnic w obiegu informacji oraz pokazanie wagi dostępu do niej w okresie komunizmu i dziś. Prowadzący aktywizuje młodzież poprzez pracę nad materiałem źródłowym (wycinki prasowe, fotografie, film). W ramach podsumowania uczniowie pracują w grupach.

Temat 3. Życie codzienne w PRL

W ramach lekcji dzieci poznają realia życia w państwie totalitarnym, sposoby kontroli nad jednostką oraz formy oporu przeciwko władzy. W czasie zajęć wykorzystywana jest technika dramy, uczniowie stykają się z „żywą historią” poprzez kontakt z kartkami na żywność, prasą, fotografiami i materiałami filmowymi.

Temat 4. Tysiąc lat państwa Polskiego

W czasie zajęć uczniowie poznają konflikt pomiędzy władzą a Kościołem katolickim dotyczący obchodów tysiąclecia państwa polskiego. W toku zajęć dyskutują o Wielkiej Nowennie i przebiegu uroczystości. Tłem zajęć jest sytuacja Kościoła w czasach rządów Władysława Gomułki.

Temat 5. Aggiornamento Kościoła, czyli Sobór Watykański II

Uczniowie poznają okoliczności zwołania Vaticanum II. Główne dokumenty soborowe, jego przesłanie i udział Polaków w pracach komisji soborowych. Pracują nad tekstami źródłowymi i materiałami prasowymi.

Temat 6. Papież, który obalił komunizm?

Uczniowie w czasie zajęć poznają historię wyboru na stolicę piotrową Polaka, jego pierwszą pielgrzymkę do Polski oraz reakcję władzy na to wydarzenie. Zastanawiają się nad wpływem papieża na powstanie ruchu Solidarności.

Temat 7.  Orzeł i WRONa – stan wojenny w Polsce w l. 1981 – 1983

Celem lekcji jest przekazanie wiedzy na temat okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, jego przebiegu i  skutków. Uczniowie poznają losy wybranych członków Solidarności oraz postaci z kręgów władzy.

Temat 8. Zamiast Teleranka… Życie codzienne w dniach stanu wojennego

W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z problemami życia codziennego w czasie obowiązywania stanu wojennego i sposobami jakimi radzili sobie z nimi mieszkańcy Polski.

Temat 9. Inkubator wolności -  Kościół w okresie stanu wojennego

Lekcja poświęcona sytuacji i roli odgrywanej w społeczeństwie przez Kościół Katolicki w l. 1981 – 1983. Uczniowie poznają sylwetki wybranych opozycjonistów, kapłanów (m .in. bł. ks. Jerzego Popiełuszki) i decydentów.

Lekcja 10. Iskra wolności, czyli o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Zajęcia skupiają się na osobie ks. Jerzego, jego historii i cechach charakteru, męczeńskiej śmierci
i beatyfikacji.

 

LICEUM

Temat 1. Kościół w okresie stalinizmu

W czasie zajęć  uczniowie poznają stosunek władzy komunistycznej do kościoła katolickiego
w pierwszych latach powojennych. Pracują nad materiałami źródłowymi związanymi m.in.
z procesami pokazowymi księży i uwięzieniem Prymasa.

Temat 2. Cenzura w PRL

Celem lekcji jest przybliżenie uczniom instytucji cenzury w okresie PRL, zobrazowanie różnic w obiegu informacji oraz pokazanie wagi dostępu do niej w okresie komunizmu i dziś. Prowadzący aktywizuje młodzież poprzez pracę nad materiałem źródłowym (wycinki prasowe, fotografie, film). W ramach podsumowania uczniowie pracują w grupach.

Temat 3. Życie codzienne w PRL

W ramach lekcji dzieci poznają realia życia w państwie totalitarnym, sposoby kontroli nad jednostką oraz formy oporu przeciwko władzy. W czasie zajęć wykorzystywana jest technika dramy, uczniowie stykają się z „żywą historią” poprzez kontakt z kartkami na żywność, prasą, fotografiami i materiałami filmowymi.

Temat 4. Tysiąc lat państwa Polskiego

W czasie zajęć uczniowie poznają konflikt pomiędzy władzą a Kościołem katolickim dotyczący obchodów tysiąclecia państwa polskiego. W toku zajęć dyskutują o Wielkiej Nowennie i przebiegu uroczystości. Tłem zajęć jest sytuacja Kościoła w czasach rządów Władysława Gomułki.

Temat 5. Aggiornamento Kościoła, czyli Sobór Watykański II

Uczniowie poznają okoliczności zwołania Vaticanum II. Główne dokumenty soborowe, jego przesłanie i udział Polaków w pracach komisji soborowych. Pracują nad tekstami źródłowymi i materiałami prasowymi.

Temat 6. Papież, który obalił komunizm?

Uczniowie w czasie zajęć poznają historię wyboru na stolicę piotrową Polaka, jego pierwszą pielgrzymkę do Polski oraz reakcję władzy na to wydarzenie. Zastanawiają się nad wpływem papieża na powstanie ruchu Solidarności.

Temat 7.  Orzeł i WRONa – stan wojenny w Polsce w l. 1981 – 1983

Celem lekcji jest przekazanie wiedzy na temat okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, jego przebiegu i  skutków. Uczniowie poznają losy wybranych członków Solidarności oraz postaci z kręgów władzy.

Temat 8. Zamiast Teleranka… Życie codzienne w dniach stanu wojennego

W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z problemami życia codziennego w czasie obowiązywania stanu wojennego i sposobami jakimi radzili sobie z nimi mieszkańcy Polski.

Temat 9. Inkubator wolności -  Kościół w okresie stanu wojennego

Lekcja poświęcona sytuacji i roli odgrywanej w społeczeństwie przez Kościół Katolicki w l. 1981 – 1983. Uczniowie poznają sylwetki wybranych opozycjonistów, kapłanów (m .in. bł. ks. Jerzego Popiełuszki) i decydentów.

Lekcja 10. Iskra wolności, czyli o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Zajęcia skupiają się na osobie ks. Jerzego, jego historii i cechach charakteru, męczeńskiej śmierci
i beatyfikacji.
 

Data publikacji: 
18.01.2013