Medal KEN dla biskupa Romualda Kamińskiego oraz ks. Piotra Pierzchały

24 października w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu warszawskiego, siedleckiego i radomskiego. 29 października wyróżniono nauczycieli z rejonu płockiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego. Uroczystości odbyły się z udziałem Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Doroty Skrzypek oraz Krzysztofa Wiśniewskiego - Wicekuratorów Oświaty.
Wśród odznaczonych znaleźli się:
Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal wręczyła Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.
Medalem KEN uhonorowano również księdza Piotra Pierzchałę – Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 24 października. Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Łącznie wyróżniono blisko 700 osób.
Data publikacji: 
30.10.2019