Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Dnia 27 listopada 2012 roku w podziemiach naszej Katedry odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych oraz poza szkolnych, zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora oświaty. Spotkanie to przebiegało pod hasłem „Nauczyciel, mentor, tutor, przewodnik?”

Uczestnicy spotkania zatrzymali się nad bardzo ważnym dziś zagadnieniem roli i miejsca nauczyciela religii w kontekście budowania kontaktów interpersonalnych z uczniami i ich rodzicami. Starali się także określić właściwe relacje i wskazać nieprzekraczalne granice w nowej złożonej rzeczywistości szkolno-wychowawczej.
W programie znalazły się następujące wystąpienia:
P. Renata Bakuła, Wicedyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Mińsku Maz. – Nauczyciel, uczeń, rodzic – porozumienia, bariery, granice.
P. Artur Górecki, Dyrektor Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum im. Emilii Plater Zyberkówny w Warszawie – Przykład dobrej praktyki – tutorning.
P. Maria Albrechcińska – Oleksiuk, psycholog, biegły sądowy – Jak nie przekraczać granic?
Dorota Czerwonka, Ekspert w projekcie „System doskonalenia nauczycieli opartym na ogólnopolskim kompleksowym wspomaganiu szkół” – Nowy system wspierania nauczycieli.
Uczestnicy mieli możliwość wymiany własnych doświadczeń.
Na koniec spotkania głos zabrał P. Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty.

Do uczestników spotkania swoje słowo skierował Abp Henryk Hoser SAC, które zamieszczamy poniżej:

Kilka zdjęć ze spotaknia:

 

Data publikacji: 
31.12.2012