Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

„Łączy nas to co nas dzieli, razem zmieniamy świat”, pod takim hasłem 7 października 2014 roku odbyło się kolejne już spotkanie osób odpowiedzialnych za nauczanie religii w kościołach i związkach wyznaniowych z terenu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej im. św. Cyryla i Metodego. Celem spotkanie było ukazanie roli nauczyciela religii w procesie tworzenia warunków na rzecz wzajemnego dialogu kultur i  szerzenia kultury pokoju oraz budowania pomostów między narodami.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

·      Polityka państwa polskiego w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

·      Dziecko romskie w szkole

·      Uczniowie w pułapce atrakcyjnego wyglądu

·      Wyzwania szkoły wobec zadań związanych z edukacją mniejszości narodowych

Spotkanie odbyło się w bardzo gościnnej i miłej atmosferze za co z serca dziękujemy.

Data publikacji: 
24.10.2014