Nowy Rok szkolny rozpoczęty - pierwszy dzień odpraw katechetycznych

30 sierpnia 2016 roku odbył się pierwszy dzień tradycyjnej Odprawy dla katechetów uczących w diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie zainaugurowała uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji, arcybiskupa Henryka Hosera SAC z licznym udziałem współkoncelebrujących kapłanów, a także uroczystej asysty przygotowanej przez ministrantów i lektorów z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej.
W homilii ksiądz arcybiskup podkreślił znaczenie i rolę Ducha Św. w pracy katechetycznej. Nawiązując do czytania z Listu św. Pawła do Koryntian stwierdził, że Duch Św. przenika i zna wszystkich i wszystko. Jego obecność i pomoc jest niezbędna w realizacji procesu wychowawczego w jaki włączają się katecheci w szkole. Na zakończenie Eucharystii ksiądz Arcybiskup wręczył Misje Kanoniczne pięciu osobom, które rozpoczynają pracę w katechezie.

Po uroczystej Mszy św. rozpoczęła się druga, robocza część spotkania, której centralną częścią był wykład
Ks. Prof. Dr hab. Edwarda Stańka z Krakowa – Co zrobić by katecheza była bardziej ewangeliczna? Ksiądz Profesor zaakcentował w swoim wystąpieniu, iż katecheza ma poprowadzić katechizowanych do Zbawienia.

Po wystąpieniu księdza Profesora zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Rektor Seminarium Ks. Prof. Dr hab. Krzysztof Warchałowski zachęcił katechetów, aby włączali się w dzieło modlitwy w intencji powołań. Zaprosił także na „Lekcję powołaniową w terenie” czyli spotkanie na terenie Wyższego Seminarium Duchowego, aby młodzież mogła poznać warunki pracy i kształcenia alumnów naszej diecezji.
  • Pani Dyrektor Krystyna Mucha z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty przedstawiła zmiany i nowości wynikające z prawa oświatowego.
  •  
  • Siostra Estera z Wydawnictwa Sióstr Loretanek przedstawiła propozycje pomocy do wykorzystania w katechezie.
  • Ks. Marcin Brzeszczyński z Wydziału Misyjnego przedstawił scenariusze zajęć poświęcone tematyce misyjnej. Zachęcił także katechetów do włączania się w akcje na rzecz misji.
  • Ks. Piotr Pierzchała Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej omówił program formacyjny na rok szkolny 2016/17
  • Ks. Mariusz Czyżewski przedstawił konkursy zaplanowane na bieżący rok szkolny.
  • Pani Dorota Skrzypek Mazowieckiej Wicekurator Oświaty, która złożyła serdeczne życzenia katechetom z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego

Odprawa zakończyła się uroczystym Błogosławieństwem ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Beata Bogusz - katechetka

   

Przeczytaj i obejrzyj jeszcze:

KAI

Idziemy 

Homilia Księdza Arcybiskupa SAC Video

Chcesz być dobrym katechetą? Posłuchaj co mówi Abp Henryk Hoser SAC!

Bp Marek Solarczyk: Pozaszkolne zagadnienia duszpasterskie dla katechetów

Ks. Edward Staniek: Co zrobić by katecheza była bardziej ewangeliczna?

Pani Krystyna Mucha: Nowości wynikające z prawa oświatowego

Ks. Piotr Pierzchała: Informacje Wydziału Nauki Katolickiej na rok szkolny 2016/17

Ks. Mariusz Czyżewski Poznaj konkursy katechetyczne 2016 ogłoszone w diecezji Warszawsko-Praskiej!

Ks. K. Warchałowski: Współpraca Wyższego Seminarium z katechetami w Diecezji Warszawsko-Praskiej

Co zrobić, aby dzieci miały szacunek dla rodziców? Poznaj sekret bł. Ignacego Kłopotowskiego!

Data publikacji: 
05.09.2016