Odprawa katechetyczna - dzień drugi

Uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem ks. bp. Marka Solarczyka w sobotę 30 września br. rozpoczęła się druga tura odprawy katechetów diecezji warszawsko-praskiej. W swej homilii ks. bp. Zaznaczył, iż posługa katechety jest tyleż piękna co obarczona trudnościami i - w nawiązaniu do ewangelii dnia dzisiejszego - może wiązać się z posłaniem owiec między wilki. Ks. bp. Doceniając entuzjazm kadry katechetycznej u progu roku szkolnego 2014/15 wręczył jej członkom misję kanoniczną, będącą posłaniem do pracy edukacyjnej. Wśród tychże znalazło się ośmiu nowych katechetów.

W części drugiej spotkania, po słowach przywitania przez ks. dyrektora wydziału katechetycznego ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, rektor WSD diecezji warszawsko-praskiej przedstawił informacje bieżącą w sprawie funkcjonowania naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego. Potem ks. prof. Radosław Chałupniak w swym wystąpieniu omówił aktualne wyzwania Polskiej katechezy. Mówił o zadaniach katechety i zachęcał do podjęcia trudu pracy katechetycznej.
Następnie ks. bp. Marek Solarczyk przedstawił program katechetyczny na najbliższy rok szkolny.  
Pani Krystyna Mucha, Dyrektor w Mazowieckim Kuratorium Oświaty omówiła plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15, by w następnej kolejności przedstawić zmiany w prawie oświatowym w kontekście nauczania religii. W dalszej kolejności Pani Dyrektor naświetliła kwestie związane z zagadnieniem wyprawki szkolnej oraz kontrolami.

Omówienie programu misyjnego przez ks. Marcina Iżyckiego stanowiło dalszą część wystąpień prelegentów.
p. Artur Kołaczek przedstawił pięć tematycznych propozycji warsztatowych dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego.

Podsumowaniem spotkania było wystąpienie ks. dyrektora Piotra Pierzchały, który omawiał propozycje związane z warsztatami, konkursami, wyjazdami integracyjnymi,  dniami skupienia a także polecał strony internetowe przydatne w pracy katechetycznej.

Spotkanie zwieńczyło wystąpienie ks. Mariusza Czyżewskiego, podczas którego omówione zostały aspekty merytoryczne podręczników dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a następnie zasady konkursów związanych z nauczaniem religii, które winni organizować katecheci angażując się w swoją pracę w szkole.

Wyzwania, trudy, radości i nadzieje związane z nowym rokiem szkolnym powierzyliśmy Panu Bogu na zakończenie spotkania.

Klaudia Naczke -Wójcik

Czytaj także na stronach KAI http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/x81546/bp-solarczyk-do-katechetow-zaniescie-boga-i-jego-prawdziwy-obraz-mlodemu-czlowiekowi/

Data publikacji: 
31.08.2014