Odprawy katechetyczne 2018 - za nami drugi dzień

W dniach 31 sierpnia i 1 września br. w Katedrze Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyły się odprawy katechetyczne.

Każda odprawa rozpoczynała się wspólną Mszą świętą pod przewodnictwem jednego z naszych biskupów. 

W dniu 1 września br. odprawę katechetyczną katecheci rozpoczęli od Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Bp Marek Solarczyk. Oprawą liturgii zajęli się lektorzy z Parafii św. Hieronima w Starej Miłosnej wraz z opiekunem ks. Pawłem Bąkiem oraz katecheci. Ks. Biskup w homilii zachęcał słuchaczy, aby byli ludźmi wiary, nieśli wrażliwość na Boga, na tych, których będą uczyć. Nawiązując do słów z Pisma św. o talentach Ks. Biskup pokazał katechetom, że tymi talentami ewangelicznymi mogą i są wychowankowie. Różne klasy, uczniowie, ich zdolności są darem od Boga dla nauczycieli religii. Ten dar trzeba pomnażać. Ks. Biskup przestrzegał przed „zakopaniem talentu”, jako postawy niech będzie tak jak jest, zachęcał katechetów do postawy niech będzie lepiej niż jest. Na zakończenie Mszy świętej Ks. Biskup wręczył misję kanoniczną katechecie, który rozpocznie po raz pierwszy pracę jako nauczyciel religii w szkole. W słowie końcowym Bp Solarczyk, zwrócił uwagę, że Msza święta była sprawowana w wyjątkowych naczyniach liturgicznych, gdyż kielich i patena były darem św. Jana Pawła. Po udzielonym błogosławieństwie nastąpił dalszy ciąg spotkania.

Katecheci wysłuchali wykładu Pana Tomasza Podkowińskiego pt. „Bóg, honor, ojczyzna; kasa, fejm, tężyzna – jak wychowywać do postaw patriotycznych dziś?” Mówca przedstawił patriotyzm szerokorozumiany jako patriotyzm miejsca, postaw obywatelskich, symboli narodowych i do takiego patriotyzmu trzeba wychowywać także w czasie pokoju.

Ks. Rektor Seminarium Warszawsko-Praskiego zapraszał do odwiedzin seminarium ze swoimi klasami. Po nim krótkie świadectwo powiedział alumn III roku, który wskazał rolę katechety, kapłana jako świadka wiary w jego życiowej drodze. 

Później głos zabrała Pani Krystyna Mucha z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty przytaczając zmiany w prawie oświatowym. Następnie Ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego wspomniał o konkursach z religii. Ks. Dyrektor Piotr Pierzchała mówił o formacji katechetów i zmianach w oświacie w kontekście nauczania religii. Ks. Jacek Grzybowski wskazał na nowości wydawnicze, szczególnie dotyczące bioetyki i neopogaństwa. Ks. Michał Dziedzic Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zachęcał uczestnictwa uczniów w akcjach duszpasterskich skierowanych do młodych.

Anna i Marcin Wojenka

Katecheci w Szkołach Podstawowych w Starej Miłosnej

Data publikacji: 
06.09.2018