Opłatkowe spotkanie Biskupa Warszawsko-Praskiego z Kuratorium Oświaty oraz Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i Placówek Wychowawczych.

14 grudnia odbyło się doroczne spotkanie świąteczne Bpa Romualda Kamińskiego z Dyrektorami Szkół, Przedszkoli i Placówek Wychowawczych z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej. Była to dobra okazja do wypowiedzenia świątecznych życzeń i przełamania się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyła Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty oraz przedstawiciele Kuratorium. Doroczne wydarzenie zostało ubogacone występem dzieci z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 62 Im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie. Młodzież, pod kierunkiem Pań: Malwiny Warszawskiej, Anny Gnap Anny Wrzesiak oraz Joanny Dubieleckiej, zaprezentowała Jasełka połączone ze śpiewem kolęd. W imieniu dyrektorów życzenia Biskupowi Romualdowi złożyła Pani Czesława Mostkiewicz – dyrektor główny Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 62. Pani Kurator Aurelia Michałowska, życzyła Dyrektorom by w ich sercach nieustannie panował pokój a święta były czasem odpoczynku.

Biskup Romuald Kamiński, gospodarz spotkania, wyraził radość z przyjęcia zaproszenia przez Szanownych Gości, podziękował za Ich systematyczną, piękną i bardzo potrzebną pracę i wszystkim, życzył spotkania z miłością, która przyszła na świat w Betlejem.

Data publikacji: 
20.12.2018