Pierwszy dzień Odpraw katechetycznych 28. 08. 2015 r.

W dniu 28 sierpnia 2015 roku odbył się pierwszy dzień odprawy katechetycznej na rok szkolny 2015/2016. Rozpoczął się on uroczystą Mszą Świętą w  Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i Floriana Męczennika, której przewodniczył  bp Marek Solarczyk. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli również proboszczowie i księża katecheci diecezji warszawsko-praskiej. Na zakończenie Eucharystii bp Marek Stolarczyk osobiście wręczył misje kanoniczne nowym katechetom, którzy od 1 września będą realizować posłannictwo biskupa na terenie naszej diecezji.

Po zakończonej Eucharystii katecheci mieli możliwość wysłuchania wykładu Ojca Profesora Jacka Salija „Troska o własną wiarę pierwszą powinnością katechety”. Wykład stanowił wstęp do tegorocznej formacji katechetów naszej diecezji. Ojciec profesor mimo, iż nigdy nie był katechetą, do czego pod koniec swojego wykładu się przyznał, idealnie ukazał rolę wiary w posłudze katechetycznej, odwołując się do Doktorów Kościoła i dokumentów papieskich.

Po duchowej formacji nastąpił czas na informacje dotyczące zmian oświatowych, o których mówiła pani Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie Krystyna Mucha oraz  pani Dorota Sokołowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. Głównym tematem były przede wszystkim zmiany w prawie oświatowym, jakie będą obowiązywały od 1 września 2015 roku w szkołach w Polsce.

W kolejnej części spotkania nastąpiły wypowiedzi Bp Marka Stolarczyka, który informował o sprawach duszpasterskich, między innymi o Nowym Roku Duszpasterskim i Roku Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez papieża Franciszka. Nie mogło również zabraknąć informacji o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i w naszej diecezji. Wszelkie szczegóły zostały podane przez ks. Emila Parafiniuka z Duszpasterstwa Młodzieży. Katecheci zapoznali się formą i sposobem zapisów na wyjazd na ŚDM oraz z możliwościami pracy jako wolontariusze na poziomie parafialnym, diecezjalnym, miejskim i krakowskim. Na zakończenie wypowiedzi ks. Parafiniuk mówił o programach, które mają pobudzić młodzież do zaangażowania w życie Kościoła, m. in. Młodzi Misjonarze Miłosierdzia.

W końcowej części spotkania nie mogło zabraknąć informacji o bliższej działalności Wydziału Nauki Katolickiej oraz informacji o spotkaniach formacyjnych i szkoleniach dla katechetów, a także planowanej pielgrzymce do Wilna. Udzielił ich ks. Piotr Pierzchała, Dyrektor Wydziału Nauki  Katolickiej. Ks. Piotr przedstawił również nowego metodyka nauczania religii - pana Grzegorza Diłaniana, który jako jedyny metodyk jest dostępny po prawej stronie Wisły.

Na zakończenie, przed uroczystym błogosławieństwem,  przemówił Abp Henryk Hoser SAC, podkreślając w swojej wypowiedzi, że katecheza ma umacniać chrześcijan, ale musi być ona chroniona od niepewności, niedorzeczności i różnych form atakowania wiary.

Karolina Ścibior - katechetka

 

Data publikacji: 
01.09.2015