Pierwszy dzień odpraw katechetycznych za nami

W dniach 31 sierpnia i 1 września br. w Katedrze Diecezji Warszawsko-Praskiej odbyły się odprawy katechetyczne. Każda odprawa rozpoczynała się wspólną Mszą Świętą pod przewodnictwem jednego z biskupów diecezji warszawsko-praskiej. 

W dniu 31 września br. odprawę katechetyczną katecheci rozpoczęli od Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Bp Romuald Kamiński. Ks. Biskup w homilii podkreślał jak ważna jest posługa katechety. Co więcej Ksiądz Biskup apelował, by katecheci mieli nie jakieś tam przekonanie o potrzebie swojej służby i trudzenia się, ale by w sposób dynamiczny wiedzieli, że zadania, jakie przed nimi stoją, są jedyne w swoim rodzaju! Katecheci zostali powołani do tego, aby byli ludźmi wiary, nieśli wrażliwość na Boga, na tych, których będą uczyć. Ks. Biskup chciałby widzieć katechetów pokornymi, czystymi, umiejącymi przebaczać oraz potrafiącymi służyć.

Zebrani wysłuchali wykładu br. Tadeusza Rucińskiego FSC, pt. „Pogańskie dzieci chrześcijańskiego świata” . Brat Tadeusz mówił o współczesnej wojnie o ludzką duszę, toczonej na różnych frontach: w mediach, w kulturze, w szkołach, w życiu codziennym. Brat Ruciński wspomniał o zagrożeniach grożących dzisiejszej młodzieży, ale i ogromnych szansach, jakie daje prowadzenie młodych ludzi do Boga. Należy lepiej poznać Boga, żyć z Nim, trzeba Go w sobie obronić. To jest dopiero wyzwanie dla młodzieży. Wtedy dopiero odkryją smak innego życia – przekonywał br. Tadeusz.

Biskup pomocniczy naszej diecezji Marek Solarczyk wprowadził katechetów w zagadnienia duszpasterskie. Zachęcał uczestników do zaangażowania w rozpoczynający się w naszej diecezji Synod Młodych. Później głos zabrała Pani Krystyna Mucha Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty przytaczając zmiany w prawie oświatowym. Następnie Ks. Mariusz Czyżewski – Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego wspomniał o konkursach z religii. Ks. Dyrektor Piotr Pierzchała mówił o formacji katechetów i zmianach w oświacie w kontekście nauczania religii. Ks. Michał Dziedzic Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zachęcał uczestnictwa uczniów w akcjach duszpasterskich skierowanych do młodych oraz wspominał o Synodzie Młodzieży.

Zofia Macios

Data publikacji: 
14.09.2019