Podręczniki do nauczania religii obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2013 r.

 

 

Podręczniki do nauczania religii

obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2013/2014 należy korzystać z podręczników wymienionych poniżej:

 PRZEDSZKOLE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Nasza Boża rodzina,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

 

Grupa trzy i czterolatków

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-PO-1/12 z dnia 23 VII 2012

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Pan Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków

Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Grupa czterolatków

Numer podręcznika: AZ-01-04/3-0

red.: E. Osewska, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-02-04/3-0

red.: E. Osewska, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Jestem dzieckiem Bożym,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-PO-1/11

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2016 r.

 

 KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12

red.: A. Frączak, ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13 z dnia 20.05.2013r.

red.: A. Frączak, ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Bożymi

Autor programu: KWK KEP

Klasa III (tylko w klasach, które przystąpiły już do I Komunii Świętej)

Numer podręcznika: WP-13-01/1-41

red.: ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: Abyście szli i owoc przynosili,

Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa III (tylko w klasach, które przygotowują się do I Komunii Świętej)

Numer podręcznika: (numer zostanie podany w późniejszym terminie)

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Przyjmujemy Pana Jezusa,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

 

 KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13 z 27 V 2013 r.

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Nr programu: AZ-2-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Wezwani przez Boga

Autor programu: KWK KEP

Klasa V

Numer podręcznika: WP-22-01/1-41

red.: ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: Wy jesteście przyjaciółmi moimi,

Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: AZ-2-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Wezwani przez Boga

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:

Numer podręcznika: WP-23-01/1-41

red.: ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: Idźcie na cały świat,

Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2015 r.

 

 

 GIMNAZJUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12 z 30 IV 2012

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13 z 11 IV 2013

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-02/3 z 27 II 2002

Tytuł programu: Iść za Jezusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-33-02/3-0

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Tak niech świeci wasze światło,

Wydawnictwo Warszawsko - Praskie, Warszawa,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

 

 LICEUM I TECHNIKUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa I

Numer podręcznika: AZ-41-01/10-WA-1/12 z dnia 26 VI 2012

red.: ks. Piotr Pierzchała,

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa II

Numer podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13 z dnia 6 VI 2013 roku.

red.: ks. Piotr Pierzchała,

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa III:

Numer podręcznika: WP-43-01/1-4

Autorzy: Ks. M. Kruszewski, M. Walaszczyk,

Tytuł podręcznika: Powołani do miłości i małżeństwa,

Wydawnictwo Warszawsko – Praskie, Warszawa,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r. (podręcznik nie będzie dodrukowywany)

Numer programu: AZ-4-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-43-01/1-2

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Świadek Chrystusa w rodzinie,

Wydawnictwo świętego Wojciecha, Poznań,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: AZ-4-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-43-01/1-1

red.: Z. Marek,

Tytuł podręcznika: Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

 

 SZKOŁA ZAWODOWA

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Z Chrystusem

Autor programu KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-51-01/1-1

red.: Z. Marek,

Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie,

Wydawnictwo: WAM, Kraków,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

Numer programu: AZ-5-01/1 z 20 IX 2001

Tytuł programu: Z Chrystusem

Autor program KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-52-01/1-1

red.: Z. Marek,

Tytuł podręcznika: Ze Zmartwychwstałym w rodzinie,

Wydawnictwo: WAM, Kraków,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2014 r.

 SZKOŁY SPECJALNE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych

nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

(http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-kat...)

 

Data publikacji: 
19.04.2013