Razem i osobno w cyberprzestrzeni

W ramach permanentnej formacji katechetycznej dnia 19.11. 2016 r. w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko-Praskiej odbyło się szkolenie pt. „Razem i osobno w cyberprzestrzeni”. Prelegentami byli: p. Katarzyna Sieradzan – Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie oraz p. Mariusz Lenczewski – Naczelnik Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

Pierwsza część spotkania dotyczyła przypomnienia katechetom m.in. trzech obszarów funkcjonowania współczesnego nauczyciela. Były nimi: „Kim jest i kim powinien być współczesny nauczyciel”, „Style funkcjonowania nauczycieli” czy „Nowe zadania nauczyciela - praca z uczniem w dwóch światach, realnym i wirtualnym”. W tej części spotkania, słuchacze zapoznali się nie tylko ze współczesnymi pojęciami związanymi z „cyberprzestrzenią” lecz także niebezpieczeństwami, wynikającymi z  uzależnień od Internetu.

Druga część spotkania zaznajomiła słuchaczy z praktycznymi zasadami korzystania z Internetu. Było to nie tylko przedstawienie realnych skutków wadliwego czy wręcz zgubnego oddziaływania Internetu ale także przypomnienie katechetom z podstawowych pojęć tj. hejting (serfowanie), sexting (wspólne zdjęcia), phishing  (oszustwa internetowe). Ta część szkolenia w rzeczowy i konkretny sposób przybliżyła formy i metody walki z „cyberprzemocą”, uwrażliwiła słuchaczy odnośnie zagrożeń wynikających z funkcjonowania w „sieci”. Uzmysławiając wszystkim jak bardzo naglącą jest potrzeba refleksji nie tylko nad tym jak być świadomym przewodnikiem po wirtualnym świecie dla naszych wychowanków lecz także świadomość i wiedza, która pozwoli nam na konkretne działania niwelujące skalę zagrożeń „czyhających” w „cyberprzestrzeni”.

Dorota Gurtat, Ewelina Lebuda

Data publikacji: 
29.11.2016