Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów zapraszają na sympozjum
Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 21-22.01.2013 r.

 

 

 

PROGRAM


Poniedziałek 21.01.2013

9.00 - Rozpoczęcie
9.15 - ks. prof. dr hab. A. Mezglewski, UO - Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty
9.45 - ks. dr hab. P. Mąkosa, prof. KUL - Przemiany religijności współczesnej młodzieży 
10.15 - ks. dr W. Janiga (Przemyśl) - Rekolekcje szkolne a program katechezy
10.45-11.15 -przerwa
11.15-11.45 - dr M. Stach-Hejosz, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej - Rekolekcje szkolne w planie organizacji pracy szkoły
11.45-12.15 - Dwugłos dyrektorski: mgr. M. Wójcik, mgr lic. J. Jarosiński- Możliwe to, co niemożliwe?
12.30 - przerwa obiadowa

Część warsztatowa

Prowadzą: 
1. ks. M. Zybała - Przystanek Jezus - Puławy, 
2. Armia Dzieci - Lublin, 
3. Diakonia Ewangelizacji Odrobina nadziei - ks. M. Chromiński -Siedlce, 
4. ks. Z. P. Maciejewski - SP NATAN 
14.00-15.00- warsztaty - I tura
15.00-16.00 - warsztaty - II tura
16.00-17.00 - warsztaty - III tura 
17.00-18.00 - Rekolekcje naszych marzeń - młodzież licealna o rekolekcjach (prowadzi dr M. Grzenia)

 

Wtorek 22.01.2013

 

9.00 - o. dr hab. W. Kawecki, prof. UKSW - Widzialne mówienie - wizualizacja przesłania ewangelicznego
9.30. - mgr M. Więczkowska - Dziecko uformowane wpływami kultury neopogańskiej odbiorcą rekolekcji
10.00 - dr hab. J. Kurzępa, prof. SWPS w Warszawie - O warunkach skutecznego dialogu wychowawczego w perspektywie (nie)wrażliwości Ncyberpokolenia
10.30 - przerwa
11.00 - Dyskusja panelowa - Jak ewangelizować w globalnym świecie mediów? Uczestnicy: ks. prof. T. Zasępa, o. prof. Kawecki, prof. J. Kurzępa, ks. Z.P.  Maciejewski, ks. A. Godnarski, M. Więczkowska, ks. dr J. Woźniak, o. dr M. Chmielewski
12.30 - przerwa obiadowa 


Część warsztatowa

Prowadzą: 
1. ks. A. Godnarski - Wspólnota Tymoteusz
2. ks. R. Jarosiewicz - SNE - Koszalin
3. J. Bartoszyńska- Gra miejska 
14.00 - warsztaty - tura IV
15.00 - warsztaty - tura V
16.00 - warsztaty - tura VI

 

więcej na:

https://www.facebook.com/RekolekcjeSzkolne.warsztaty

 

kontakt o. Ludwik Łabuda: e-mail: ludlab@redemptor.pl; tel. +48 605151858

 

Data publikacji: 
16.01.2013