Relacja z lekcji otwartej w Mińsku Mazowieckim

Dnia 24 stycznia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki 10 została przeprowadzona przez panią Annę Wycisłowską lekcja, której tematem było „Królestwo niebieskie dla tych, którzy słuchają” 

We wstępie katechetka nawiązała do roli pokarmu w życiu człowieka, a następnie dała uczniom do ułożenia puzzle, z których powstał dom z napisem "Przypowieść o domu na skale”. Po takim wstępie dzieci obejrzały ilustracje domów budowanych na różnych fundamentach, a także dokonały porównania między skałą i piaskiem jednoznacznie stwierdzając, iż skała jest zdecydowanie lepszym budulcem dla fundamentów.

Po takim przygotowaniu pani Wycisłowska w sposób uroczysty przy zapalonej świecy (przypominając jej znaczenie) odczytała odpowiednie fragmenty Pisma Świętego (Mt 7,21-25 oraz J 8,51). Po odczytaniu nastąpiła ożywiona rozmowa w wyniku, której uczniowie doszli do wniosków, iż człowiek powinien opierać swoje życie na Słowie Bożym oraz że Maryja jest dla nas wzorem przyjmowania, rozważania, zachowywania i życia zgodnego ze Słowem Bożym. Katechetka podsumowując przeprowadzony dialog podkreśliła, iż na fundamencie Słowa Bożego budujemy nie tylko życie osobiste czy rodzinne, szkolne, ale także życie wspólnoty Dzieci Bożych czyli Kościoła. Wskazała także, że my jako ludzie budujemy Kościół na fundamencie Słowa Bożego, aby kiedyś osiągnąć w Nim życie wieczne. 

Na zakończenie prowadząca rozdała dzieciom cegiełki, na których one napisały swoje imiona, a potem wspólnie na tablicy zbudowały symboliczną wspólnotę Kościoła, której fundamentem jest Słowo Boże. W czasie wykonywania tego zadania w tle było słychać piosenkę "Tyś jak skała".

Po zakończeniu lekcji zaproszeni goście dokonali jej oceny. W podsumowaniu podkreślili, że pani Anna Wycisłowska, wielokrotnie i w sposób bardzo trafny odnosiła się do życia codziennego dzieci, zrozumiale tłumaczyła pojęcia używając w objaśnieniach licznych synonimów. Używając pomocy dydaktycznych robiła to bardzo płynnie, co wzbudzało w dzieciach ciekawość i jeszcze większe zainteresowanie, a budowanie wspólnoty Kościoła w podsumowaniu lekcji jeszcze bardziej przybliżyło dzieciom omawiany temat.

Justyna Pawłowska


 

Data publikacji: 
28.01.2014