Relacja z odpraw katechetycznych

W dniach 30 i 31 sierpnia odbyły się tzw. Odprawy Katechetyczne w naszej diecezji.

W piątek Mszy świętej na rozpoczęcie roku pracy przewodniczył Ks. Arcybiskup Henryk Hoser. W swojej homilii ks. arcybiskup podkreślił, że aby wychowywać do wartości, trzeba nimi żyć. Było to wyraźne nawiązanie do zbliżającego się III tygodnia wychowania. Abp zwrócił uwagę, że „Coraz częściej mówi się dziś o wychowaniu do wartości, ale najpierw trzeba je zdefiniować, a żeby je zdefiniować, trzeba je znać. Jeżeli my sami nie będziemy tymi wartościami żyli, nic uczniom mądrego nie przekażemy”.

Ks. Arcybiskup przestrzegał także przed coraz bardziej rozprzestrzeniającą się dziś kulturą neopogańską, która „wraca do panseksualizmu, swoistej zbiorowej erotomanii i bezwstydu”.

Na zakończenie mszy świętej ksiądz Arcybiskup wysłał jednego z katechetów do konkretnej placówki, wręczając mu misję kanoniczną.

Następnie po Mszy świętej w katedrze Św. Michała Archanioła i Floriana, nauczyciele religii odbyli swoje spotkanie na auli kurialnej. Na początek wszystkim katechetom przedstawił się nowy rektor seminarium ks. Prof. Krzysztof Warchałowski, który zaprosił katechetów do współpracy. Wykład inauguracyjny wygłosił Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Kiciński kierownik katedry Katechetyki Szczegółowej oraz dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ksiądz profesor w swoim wykładzie mówił o Katechecie Samuelu i wizytatorze Helim w Polskiej i Europejskiej szkole. Usłyszeliśmy także jakie są usankcjonowania prawne dotyczące lekcji religii, i matury z niej, w różnych systemach europejskich.

Po wystąpieniu ks. Kicińskiego głos zabrały przedstawicielki Mazowieckiego Kuratora Oświaty: p. Krystyna Mucha – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie, oraz p. Zofia Rudzińska - st. wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pani Zofia od tego roku będzie zajmowała się w Mazowieckim Kuratorium Oświaty sprawami dotyczącymi nauczania religii. Panie przedstawiły katechetom zmiany jakie w ostatnim czasie zaszły w prawie oświatowym.

Na spotkaniu zostały podane najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy Wydziału Nauki Katolickiej oraz terminarz wydarzeń i spotkań formacyjnych. Ks. Bp. Marek Solarczyk wprowadził katechetów w zagadnienia dotyczące duszpasterstwa. Katecheci zostali poinformowani także o działaniach Duszpasterstwa młodzieży zwłaszcza o przygotowaniach do światowych dni młodzieży w Krakowie.  Na zakończenie piątkowej odprawy ks. Arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

W sobotę odprawa katechetyczna miała podobny przebieg. Mszy świętej jednak przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji: bp. Marek Solarczyk. Ksiądz biskup podkreślił, że celem katechezy jest doprowadzenie do Chrystusa a to możliwe jest tylko przez miłość, zachęcał do siania ziarna Bożego oraz do stawania się autentycznymi świadkami. Na zakończenie odprawy biskup pomocniczy wręczył wybranym katechetom misje kanoniczne na pierwsze ich placówki. Dalej odprawa wyglądała tak jak dnia poprzedniego.

 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomoglii przygotować nasze doroczne spotkanie. Zwłaszcza Ks. Mariuszowi Zielińskiemu  z Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Mińsku Mazowieckim, który wraz z grupą katechetów przygotował oprawę piątkowej Mszy św. Dziękuję też Ks. Maciejowi Radzikowskiemu, ministrantom, lektorom oraz katechetom z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej z Wołomina, którzy przygotowali sobotnią liturgię. 

Dziękuję, także Inicjstywie praskiej, która specjalnie dla katechetów przygotowała folderki z podstawowymi informacjami na nowy rok. 

Ks. Piotr Pierzchała 

Relacja fotograficzna

Pierwszy dzień odprawy

Drugi dzień odprawy

Data publikacji: 
04.09.2013