Relacja z pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę Zwycięstwa

13 marca 2013 roku odbyła się coroczna pielgrzymka maturzystów naszej diecezji na Jasną Górę Zwycięstwa. Uczestniczyło w niej około 2 tys. młodzieży przygotowującej się do egzaminu dojrzałości chrześcijańskiej. W jasnogórskim sanktuarium uczniowie modlili się o pomyślne zdanie matury i dojrzały wybór drogi życiowej.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice Jasnogórskiej, gdzie młodzież wysłuchała konferencji ks. Michała Dziedzica, zatytułowanej: Korzeniem wszelkich kryzysów jest brak prawdy. Ksiądz Michał w ciekawy sposób i z właściwym sobie humorem przedstawił młodzieży zagadnienia związane z prawdami wiary.

Centralnym punktem pielgrzymki była sprawowana przez biskupa Marka Solarczyka Msza święta. Ksiądz biskup wezwał młodzież do odpowiedzialności i dojrzałości. Zachęcał młodzież, aby pozwoliła zarówno sobie, jak i Panu Bogu odkrywać, budować, pielęgnować i bronić tego wszystkiego co jest prawdziwą istotą ludzkiego życia. Biskup nawiązał także do odbywającego się właśnie w Rzymie konklawe. Biskup Marek powiedział „wasze konklawe życia trwa”. - Kogo wpuściliście do tej kaplicy Sykstyńskiej waszego życia i waszego serca? Czy rzeczywiście stają obok was ci, których wybrał dla was Bóg?

Po Eucharystii i krótkiej przerwie wraz z młodzieżą zgromadziliśmy się przed cudownym obrazem Pani Jasnogórskiej. Tam młodzież dokonała aktu zawierzenia Matce Najświętszej. Diecezjalną pielgrzymkę maturzystów zakończył wspólny Apel Jasnogórski.

Przed konferencją, podczas Mszy świętej oraz apelu młodzież z Liceum ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim prowadziła wraz ze swoim katechetą p. Danielem Gałązką śpiewy, a siostra Joanna CSL wraz z ks. Piotrem Błażejczykiem przygotowała z młodzieżą czytania Mszalne, modlitwę wiernych oraz akt zawierzenia. Znalazła się też silna grupa pod wezwaniem, która przygotowała wraz z ceremoniarzami i klerykami naszego seminarium piękną asystę podczas Mszy świętej.

Z serca dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji naszej diecezjalnej pielgrzymki. Wam droga młodzieży za obecność i świadectwo entuzjazmu życia.

Wszystkim Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom i Księżom dziękujemy za udział w tym dużym przedsięwzięciu, za waszą obecność, pracę i wszelką życzliwość.

Ks. Piotr Pierzchała

 

Swiadectwo uczestnika:

Już nie po raz pierwszy maturzyści mieli okazję brać udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Nasze tegoroczne spotkanie otworzyła konferencja, podczas której kapłan trafnie wplatając zabawne anegdoty, przekazywał nam wskazówki na dorosłe życie. Dzięki jego błyskotliwości i zaangażowaniu, żywo reagowaliśmy na przytaczane nam historie. Następnie wspólnie modliliśmy się na mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Solarczyka. Liturgię urozmaicały piesni chóru prowadzonego przez naszego katechetę pana Daniela Gałązkę. Zwieńczeniem naszej pielgrzymki była osobista adoracja Matki Boskiej Częstochowskiej. Każdy z nas miał okazję, by podziekować za udzielone dary oraz powierzyć Jej wszystkie swoje intencje, w tym pomyślność egzaminu maturalnego. Dzięki temu podniosłemu wydarzeniu, nie jeden z nas doznał głębokiej odnowy ducha i napełnił się nadzieją.

 

Galeria zdjęć:

Data publikacji: 
14.03.2013