Rok Wielkiej Przygody Trwa - parafialna katecheza rocznicowa

10 października 2018r. w Sali Kurialnej odbyły się warsztaty metodyczne pt. „Rok Wielkiej Przygody Trwa”  prowadzone przez s. Otylię Pierożek i ks. Piotra Pierzchałę, którzy dzielili się doświadczeniem posługi w parafii Wniebowzięcia NMP w Warszawie-Zerzniu. Wzięli w nich udział przedstawiciele osób świeckich, sióstr zakonnych i kapłanów. Prowadzący w sposób inspirujący chcieli pokazać, jak wyrwać się z rutyny oraz kontynuować pracę z dziećmi i ich rodzicami, która miała miejsce w parafii w czasie przygotowania do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii. Przedstawili sposoby realizacji czterech katechez, wykorzystując do tego rok liturgiczny oraz propozycje na I piątki miesiąca tak, by dzieci świadomiej i chętniej w nich uczestniczyli. Nie obyło się bez pytań, które pogłębiały przekazywane treści, zachęcały do dyskusji oraz do twórczej pracy katechetycznej w parafiach.

ks. Kamil Prus
Data publikacji: 
11.10.2018