Rozpoczynamy nowy rok szkolny - relacja z pierwszego dnia odpraw katechetycznych

31 sierpnia 2017 roku odbył się pierwszy dzień tradycyjnej Odprawy dla katechetów uczących w diecezji warszawsko-praskiej.

Spotkanie zainaugurowała uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji, arcybiskupa Henryka Hosera SAC z licznym udziałem współkoncelebrujących kapłanów, a także uroczystej asysty przygotowanej przez ministrantów i lektorów z parafii św. Szczepana na warszawskiej Białołęce.

W poruszającej homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił znaczenie i rolę Ducha Św. w pracy katechetycznej. Katecheta przekazuje przede wszystkim światło Boga. Ma on zadanie wezwać Ducha Świętego przy każdym wejściu do klasy, żeby Jego mocą, siłą i światłem przemawiać. Wiedza zdobywana przez uczniów ma budować ich wiarę. „Wiara jest natomiast nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim kontaktem z Żywym Bogiem. Jeżeli nie następuje ten kontakt z Żywym Bogiem, wówczas wiara staje się wiedzą i niczym więcej. Intelektualizm etyczny jeszcze nikogo nie zbawił” – nauczał podczas kazania nasz drogi pasterz.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup wręczył Misje Kanoniczne jedenastu osobom, które rozpoczynają pracę w katechezie.

Po uroczystej Mszy św. rozpoczęła się druga część spotkania, której centralną częścią był wspaniały wykład brata Tadeusza Rucińskiego „Ze wsparciem Aniołów Stróżów”. W swoim wystąpieniu podkreślił On, że jesteśmy posłani na wojnę o duszę młodego pokolenia. Jako katecheci mamy być mądrymi strażnikami zagrożeń wobec dzieci, a także dyskretnymi przewodnikami, którzy dają oparcie modlitewne swoim podopiecznym. Modlitwa do Aniołów Stróżów ma nam w tym skutecznie pomagać. Trzeba dzieciom przywrócić wiarę w aniołów, jako wspaniałych strażników, przewodników, doradców i mocarzy. Trzeba pamiętać, iż nie jesteśmy opuszczeni i osamotnieni, bo Bóg w swojej miłości właśnie przez Aniołów nas wspiera i chroni. Brat Tadeusz na zakończenie podsumował swoje wystąpienie modlitwą „Aniele Boży Stróżu mój  tobie Bóg oddał mnie, oświecaj więc, kieruj, prowadź i strzeż mnie dzisiaj amen”.

Po wystąpieniu brata Tadeusza, mieliśmy zaszczyt posłuchać wystąpienia Biskupa Marka Solarczyka, który wprowadzając w zagadnienia duszpasterskie, z entuzjazmem zachęcał do odkrywania i potwierdzania obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – to hasło programu na rok 2017/2018.

Biskup serdecznie zachęcał katechetów do zaangażowania i pomocy dla kapłanów podczas peregrynacji kopi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w poszczególnych parafiach.

Podczas tegorocznej odprawy zostały przedstawione także następujące zagadnienia:

  • Pan Mecenas Michał Kelm – Pouczył nas o treści art 240 KK.
  • Pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty – mówiła o nowych wyzwaniach dla nauczycieli.
  • Pani Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego MKO – przedstawiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.
  • Ks. Piotr Pierzchała Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej – omówił program formacyjny na rok szkolny 2017/18.
  • Ks. Mariusz Czyżewski przedstawił konkursy zaplanowane na bieżący rok szkolny.
  • Ks. Jacek Grzybowski poinformował o najlepszych podręcznikach do lekcji religii.

Odprawa zakończyła się uroczystym Błogosławieństwem ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Emilia Semkiw

Zobacz także: http://diecezja.waw.pl/

Homila Ks. Arcybiskupa

Podsumowanie Ks. Arcybiskupa

Biskup Marek Solarczyk - Zagadnienia Duszpasterskie

Br Tadeusz Ruciński - Ze wsparciem Aniołów Stróżów 

P. Michał Kelm Pouczenie o artykule 240 KK

P. Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty - O wyzwaniach dla nauczycieli

P. Krystyna Mucha - Nowości w Oświacie

 

Data publikacji: 
05.09.2017