Spotkanie Formacyjne Katechetów - sprawozdanie

Metody plastyczne w katechezie dzieci Metody plastyczne w katechezie dzieci 

W sobotę 19.10.2013 roku w Auli Kurii Biskupiej przy ulicy Floriańskiej 3 odbyło  się spotkanie formacyjne dla katechetów uczących w klasach I - III szkół podstawowych oraz dla katechetów uczących w szkołach specjalnych. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 Mszą świętą, której przewodniczył dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Piotr Pierzchała.

Katecheci ze szkół podstawowych mieli spotkanie na temat form plastycznych w katechezie. Katecheci ze szkół specjalnych zatrzymali się nad zagadnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. O metodach plastycznych w katechezie opowiedzieli: dr Aneta Rayzacher - Majewska, mgr Aleksandra Piskorska oraz mgr Radosław Ruciński. Dzielili się oni swoją wiedzą, spojrzeniem i doświadczeniem na temat form plastycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Pani Rayzacher - Majewska zwróciła uwagę szczególnie na to, aby w swojej pracy wykorzystać chęć dzieci do wykonywania prac plastycznych. Jest to ważne ponieważ dzieci przez obraz, przez twórcze działanie chętnie wyrażają swoje emocje. Cenne było też wystąpienie pani Piskorskiej, która  podzieliła się metodami pracy z dziećmi jakie katecheci mogą wykorzystać na katechezie. Omawiała też sposób jak sprawić by katecheza nie była nudna, by każde dziecko mogło ujawnić swoje możliwości. Pokazała w jaki sposób katecheta ma być animatorem inicjującym do działania, do twórczego myślenia, do samodzielnej pracy i do analizy przekazanych treści. Zwróciła także uwagę na to, że katecheta powinien być również aktorem, który odgrywa rolę by łatwiej było dzieciom wejść w dany temat. Bogactwem było zobaczenie prac, które pani Piskorska przyniosła ze sobą. Pokazują one jak w prosty sposób przedstawiać ważne treści. Pan Radosław Ruciński przedstawił różne formy i techniki plastyczne. Podał konkretne przykłady form, które można zastosować do poszczególnych katechez w klasie II.

Katecheci otrzymali fachową wiedzę i pomoc. Wszystko po to by ich przekaz na katechezie był czytelny i interesujący, a dzieci mogły z zainteresowaniem i radością przyjąć przekazane im treści.

Wioletta Jagnieża

 

Przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego

W dniu 19 października 2013 roku odbyło się spotkanie dla katechetów pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematem spotkania prowadzonego przez ks. Andrzeja Kowalskiego było „Przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osób z upośledzeniem”. Ksiądz Andrzej podzielił się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem z pracy z osobami upośledzonymi. Sakramenty w życiu osób upośledzonych są bardzo ważne. Kapłani, katecheci, rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić im uczestnictwo w życiu sakramentalnym. Przygotowanie do sakramentów powinno być w formie i treści dostosowane do możliwości poznawczych ucznia. Na zakończenie spotkania katecheci zwrócili uwagę na potrzebę spotkań w tym gronie, rozmów, wymiany doświadczeń na tematy poświęcone tej grupie uczniów.

 Iwona Antosiewicz

 

Poniżej publikujemy także materiały praktyczne ze spotkania:

Data publikacji: 
20.10.2013