Spotkanie opłatkowe dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w naszej kurii

Dziś tj. 18 grudnia 2012 roku w auli kurialnej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Diecezji Warszawko – Praskiej. Spotkanie to, jak każdego roku było okazję do złożenia życzeń świątecznych w gronie osób kierujących edukacją na Mazowszu oraz na terenie Diecezji Warszawsko - Praskiej. Na samym początku ks. Artur Staniszewski, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, przywitał wszystkich zebranych. Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, odczytanych przez ks. Piotra Pierzchałę, a następnie życzeń jakie w imieniu dyrektorów szkół złożyli pan dyrektor Zespołu szkół nr 1 w Legionowie, Krzysztof Wołejko, wraz ze swoją panią wicedyrektor, panią Bogumiłą Załęską - Waszkiewicz. Pani dyrektor Waszkiewicz podkreśliła, że to właśnie teraz Miłość przychodzi na świat przynosząc pokój i nadzieję, to właśnie teraz nadchodzi czas pojednania i przebaczenia. W życzeniach Pani dyrektor nawiązała także do słów wiersza Ks. Jana Twardowskiego „Pomódlmy się w Noc Betlejemską”.

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Karola Semika skierowany do obecnych na spotkaniu odczytała p. Krystyna Mucha. Pan kurator życzył wszystkim radosnego, szczęśliwego i dobrego przeżywania darów tego wyjątkowego i bliskiego naszym sercom czasu.

Następnie głos zabrał bp Marek Solarczyk, który zaznaczył, zwracając się do dyrektorów, że wychowując młodego człowieka nieustannie uczestniczą w tajemnicy Bożego Narodzenia. Bp Marek, życzył by podejmowany trud wychowania młodego człowieka przynosił dobre owoce.

Jak każdego roku podczas spotkania dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych odbyło się także przedstawienie przybliżające tajemnicę przeżywanego czasu. W tym roku przygotowali je uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie. Uczniowie starali się pokazać co tak naprawdę liczy się w życiu. To Jezus, który przychodzi na świat, i który jest prawdziwą miłością przynosi człowiekowi pokój, nadzieję, pojednanie i przebaczenie. W przedstawieniu wraz ze swymi uczniami zagrali także ich nauczyciele.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. A całej społeczności Zespołu Szkół nr 1 z Legionowa za przygotowanie pięknego przedstawienia.

Ks. Piotr Pierzchała

Poniżej relacja fotograficzna:

Data publikacji: 
19.12.2012