Warsztaty plastyczne edycja 2015 - relacja

Wprowadzenie uczniów w bogaty świat symboliki chrześcijańskiej, wyjaśnienie tajemnic wiary, ukazanie działania Boga w codziennym życiu każdego człowieka, to tylko niektóre z zadań jakie stają przed katechetami w ich codziennej pracy. Trudności jakie napotykają ich uczniowie w zrozumieniu i przyswojeniu poznawanych na lekcjach religii treści, jeszcze bardziej mobilizują nauczycieli do szukania nowych, skuteczniejszych metod i form przekazu.

Na to zapotrzebowanie od wielu lat odpowiada pani Longina Cywińska, katechetka, autorka licznych metod i pomocy dydaktycznych, która już po raz drugi poprowadziła warsztaty metodyczne dla katechetów naszej diecezji.

Uczestnicy warsztatów, z pomocą prowadzącej, wykonywali plansze dydaktyczne adresowane dla dzieci starszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Katecheci poznawali przy tym propozycję wykorzystania tych plansz oraz cele realizowane na katechezie dzięki ich użyciu. Dodatkowo pani Longina zaprezentowała i omówiła wiele innych środków dydaktycznych.

Wielobarwne, przestrzenne plansze, dające sposobność posługiwania się licznymi elementami, będą wsparciem zarówno w szkolnej jak i parafialnej katechezie dzieci oraz młodzieży, ułatwiając im przyjęcie i zapamiętanie wielu prawd i tajemnic wiary. Uczestnikom warsztatów pozostaję życzyć kreatywnego i owocnego korzystania z nowych pomocy dydaktycznych w katechezie.

Karolina Przesmycka

Podziękowania za pomoc w organizacji warsztatu kierujemy do wydawnictwa WAM.

Data publikacji: 
14.10.2015