Wielkopostny Dzień Skupienia dla Nauczycieli w Mińsku Mazowieckim – refleksje o Ojcostwie

W sobotnie popołudnie 17 marca 2018 roku nauczyciele z powiatu mińskiego spotkali się, już poraz jedenasty,  na Wielkopostnym Dniu Skupienia, tradycyjnie w gościnnych progach nowego, pięknego budynku Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim. Licznie przybyłą grupę pedagogów przywitał wicedyrektor ks. Marek Widzyk oraz dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej  Kurii Warszawsko-Praskiej – ksiądz Piotr Pierzchała, który przedstawił zebranym zaproszonego prelegenta – ks. prof. Jacka Grzybowskiego – wykładowcę filozofii kultury, filozofii polityki i historii filozofii na Wydziale Filozofii UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, Diecezjalnego Duszpasterza Akademickiego Diecezji Warszawsko-Praskiej i dyrektora Domu Słowa Bożego – Arka na Grochowie.

Tematem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Co to znaczy, że Bóg jest Ojcem?” Ksiądz profesor, wykorzystując multimedia, w prosty, logiczny sposób dowodził słuszności nazywania Boga Ojcem. Bóg, jest Ojcem w sensie filozoficznym, osobowościowym i duchowym, ponieważ to On nas stwarza, poczyna, powołuje do istnienia, daje tożsamość czyli imię, wyznacza dalekosiężne cele i czyni nas wolnymi. Obecnie coraz częściej słyszy się, że niektórym ludziom trudno jest uznać Boga za Ojca. To wynik pewnego, długiego procesu, którego podłożem są idee filozoficzne. Współczesny kryzys ojcostwa, stwierdził ks. profesor, ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej, kiedy to stracono króla. W dzisiejszych czasach postawa niektórych mężczyzn prowadzi do tego, że obraz ojca jawi się często negatywnie -  jako tyrana, surowego sędziego, stawiającego jedynie  zakazy lub wręcz frajera i nieudacznika. Współcześnie daje się zauważyć w kulturze dominację silnej matki wychowującej samotnie dzieci. Dla takiego dziecka istnienie w świecie bez ojca może powodować utratę tożsamości, agresję wobec mężczyzn, wypaczoną religijność a także słabość, niepewność,… Kultura bez ojca jest kulturą zranioną, dowodził prelegent, dlatego my – chrześcijanie powinniśmy uznawać Boga za Ojca i tak się do Niego zwracać.

Ksiądz prof. Jacek Grzybowski rekomendował też zebranym, dla zgłębienia tematu obejrzenie filmu fabularnego „Chata” oraz  lekturę dwóch książek:  „Architekci kultury śmierci” Donalda de Marco i „Dziesięć książek, które zmieniły świat” Benjamina Wikera.

Kolejnym punktem naszego spotkania była Droga Krzyżowa. Wszyscy udaliśmy się do szkolnej kaplicy, gdzie wspólnie rozważaliśmy Mękę Pańską na podstawie fragmentów Pisma Świętego. Była również  możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Piotr Pierzchała, a homilię wygłosił ks. prof. Jacek Grzybowski. Rekolekcjonista wskazał, że tak jak w czasach Chrystusa, tak i obecnie są ludzie, którzy świadomie, złośliwie wystawiają Pana Boga na próbę, starają się udowodnić, że Boga nie ma, mają w pogardzie prawdę. Ksiądz profesor podkreślił olbrzymią rolę nauczycieli w służbie prawdzie, w jej promowaniu, wskazywaniu wychowankom dobrych rozwiązań. Jest to często trudne, ale umocnieni Eucharystią i Słowem Bożym podołamy wyzwaniu, by żyć i postępować w prawdzie oraz przekazywać, że dobro warto czynić. Zbudowani tymi słowami, z nadzieją i wzmocnioną wiarą w sercach, spotkaliśmy się po Mszy świętej na agapie kosztując słodkości i wymieniając się przemyśleniami oraz  doświadczeniami.

Kolejny Wielkopostny Dzień Skupienia przeszedł do historii jako wspaniałe duchowe przeżycie w braterskiej, życzliwej atmosferze.

Irena Nowak, katechetka w Szkole Podstawowej

 im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej

Data publikacji: 
28.03.2018