Wykaz podręczników do nauczania religii obowiązujących na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2016/17

Warszawa, dnia12 maja 2016 r.

Podręczniki do nauczania religii

obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2016/2017 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:

 

PRZEDSZKOLE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Nasza Boża rodzina,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-KI-1/15

red.: J. Czerkawski,

Tytuł podręcznika: Radosne dzieci Boże,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

 

Grupa trzy i czterolatków

Numer podręcznika: AZ-01-01/10-PO-1/12 z dnia 23 VII 2012

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Pan Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków

Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków

Numer podręcznika: AZ-02-01/10-KI-3/16

red.: D. Kurpiński, J. Snopek,

Tytuł podręcznika: Świat dziecka Bożego,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KI-2/15

red.: J. Snopek, D. Kurpiński,

Tytuł podręcznika: Spotkania dzieci Bożych,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Boga,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków

Numer podręcznika: AZ-03-01/10-PO-1/11

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika: AZ-03-04/3-1

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika: Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2018 r.

Numer programu: AZ-0-04/4 z 26 III 2004

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, Autor programu: opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika: AZ-03-04/4-0

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika: Przychodzimy do Pana Boga,

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań,

Dopuszczony: obowiązuje do 31 VIII 2018

 

 

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-11-01/10-WA-1/12

red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Podręcznik do klasy drugiej został poddany korekcie. Od września będzie obowiązywać nowa wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami pracy.

 

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-12-01/10-WA-2/13

red.: A. Frączak, R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Podręcznik do klasy trzeciej został poddany korekcie. Od września będzie obowiązywać nowa wersja. Podręcznik będzie składał się z dwóch części i nastąpi połączenie podręcznika z kartami pracy.

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg dekretu biskupa przygotowują się do Pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii)

Numer podręcznika: AZ-13-01/10-WA-2/14

red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk,

Tytuł podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa V

Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14

 red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Wierzę w Jednego Boga,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:

Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika: Wierzę w święty Kościół powszechny,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

GIMNAZJUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-33-01/10-WA-1/14

Autor: ks. Piotr Tomasik,

Tytuł podręcznika: Wy jesteście światłem świata,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa I LO i I Technikum

Numer podręcznika: AZ-41-01/10-WA-1/12 z dnia 26 VI 2012

red.: ks. Piotr Pierzchała,

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa II LO i II Technikum

Numer podręcznika: AZ-42-01/10-WA-4/13

red.: ks. Piotr Pierzchała,

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa III LO i III i IV Technikum:

Numer podręcznika: AZ-43-01/10-WA-4/14

red.: ks. Piotr Pierzchała,

Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Można także w klasach III technikum skorzystać z następującego podręcznika:

Numer programu: AZ-6-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa III Technikum:

Numer podręcznika: AZ-63-01/10-LU-1/15

red. Ks. Robert Strus,

Tytuł podręcznika: Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka,

Wydawnictwo Gaudium, Lublin,

 Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa I:

Numer podręcznika: AZ-51-07/12-KR-3/13

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika: Mocni wiarą,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa II:

Numer podręcznika: AZ-52-07/12-KR-8/13

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika: Mocni nadzieją,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa III:

Numer podręcznika: AZ-53-07/12-KR-6/15

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika: Mocni miłością,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

SZKOŁY SPECJALNE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych

nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

(http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-kat...)

 

Data publikacji: 
01.06.2016