Wykaz podręczników do nauczania religii obowiązujących na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2018/19

Warszawa, dnia 21 maja 2018 r.

Podręczniki do nauczania religii

obowiązujące na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej

W przedszkolach i szkołach znajdujących się na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej w roku szkolnym 2018/2019 należy korzystać wyłącznie z podręczników wymienionych poniżej:

 

PRZEDSZKOLE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 

Numer podręcznika:AZ-01-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika:Nasza Boża rodzina,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa trzylatków 

Numer podręcznika:AZ-01-01/10-KI-1/15

red.: J. Czerkawski,

Tytuł podręcznika:Radosne dzieci Boże,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

 

Grupa trzy i czterolatków 

Numer podręcznika:AZ-01-01/10-PO-1/12 z dnia 23 VII 2012

red.: J. Szpet, D. Jackowiak, 

Tytuł podręcznika:Pan Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 

Numer podręcznika:AZ-02-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika:Bóg kocha dzieci,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa czterolatków 

Numer podręcznika:AZ-02-01/10-KI-3/16

red.: D. Kurpiński, J. Snopek,

Tytuł podręcznika:Świat dziecka Bożego,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

NOWOŚĆ!!!

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika:AZ-03-01/10-WA-1/17

red.: red. A. Rayzacher-Majewska i inni

Tytuł podręcznika:Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika:AZ-03-01/10-KI-2/15

red.: J. Snopek, D. Kurpiński,

Tytuł podręcznika:Spotkania dzieci Bożych,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika:AZ-03-01/10-KR-1/11

red.: W. Kubik,

Tytuł podręcznika:Jesteśmy dziećmi Boga,

Wydawnictwo: WAM, Kraków

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

Grupa pięciolatków 

Numer podręcznika:AZ-03-01/10-PO-1/11

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika:Jesteśmy dziećmi Bożymi,

Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga

Autor programu: KWK KEP

NOWOŚĆ!!!

Grupa sześciolatków 

Numer podręcznika:AZ-04-01/10-WA-2/17

red.: B. Śmigiera, A. Rayzacher-Majewska i inni,,

Tytuł podręcznika: Z Panem Jezusem,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-0-04/3 z 26 III 2004

Tytuł programu: W radości dzieci Bożych, Autor programu: opr. T. Śmiech

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika:AZ-03-04/3-1

red.: D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala,

Tytuł podręcznika:Kocham dobrego Boga,

Wydawnictwo: Jedność, Kielce,

Dopuszczony: obowiązuje do31 VIII 2019 r.

Numer programu: AZ-0-04/4 z 26 III 2004

Tytuł programu: Jesteśmy dziećmi Boga, Autor programu: opr. J. Szpet, D. Jackowiak

Klasa 0 (sześciolatki)

Numer podręcznika:AZ-03-04/4-0

red.: J. Szpet, D. Jackowiak,

Tytuł podręcznika:Przychodzimy do Pana Boga,

Wydawnictwo: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań,

Dopuszczony: obowiązuje do31 VIII 2019

 

 

KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa I:

Numer podręcznika:AZ-11-01/10-WA-1/12

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika:W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa II:

Numer podręcznika:AZ-12-01/10-WA-2/13

red.: A. Frączak, R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika: A oto Ja jestem z wami,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-1-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Autor programu: KWK KEP

Klasa III (we wszystkich klasach, Klasy III wg dekretu biskupa przygotowują się do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii)

Numer podręcznika:AZ-13-01/10-WA-2/14

red.: A. Frączak, Ks. R. Szewczyk, 

Tytuł podręcznika:Kto spożywa moje Ciało, ma życie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa IV:

Numer podręcznika: AZ-21-01/10-WA-3/13

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Jestem Chrześcijaninem,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa V

Numer podręcznika: AZ-22-01/10-WA-3/14

 red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Wierzę w Jednego Boga,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-2-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę

Autor programu: KWK KEP

Klasa VI:

Numer podręcznika: AZ-23-01/10-WA-5/14

red.: ks. Mariusz Czyżewski;

Tytuł podręcznika:Wierzę w święty Kościół powszechny,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VII:

Numer podręcznika: AZ-31-01/10-WA-1/12

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika:Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie I Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy I gimnazjum lub do klasy VII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa VIII:

Numer podręcznika: AZ-32-01/10-WA-1/13

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

Jest to podręcznik dotychczas używany w klasie II Gimnazjum. Będzie dostępny z dwoma okładkami: do klasy II gimnazjum lub do klasy VIII szkoły podstawowej (tegoroczny dodruk). Obie wersje (poza okładką) nie będą się różnić. Można stosować obie. W załączniku umieszczamy stosowną uchwałę Komisji Wychowania Katolickiego.

 

 

GIMNAZJUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-3-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem

Autor programu: KWK KEP

Klasa III:

Numer podręcznika:AZ-33-01/10-WA-1/14

Autor: ks. Piotr Tomasik, 

Tytuł podręcznika:Wy jesteście światłem świata, 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, 

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

 

Klasa I LO i I Technikum

Numer podręcznika:AZ-41-01/10-WA-1/12 z dnia 26 VI 2012

red.: ks. Piotr Pierzchała, 

Tytuł podręcznika:Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa II LO i II Technikum

Numer podręcznika:AZ-42-01/10-WA-4/13

red.: ks. Piotr Pierzchała, 

Tytuł podręcznika:Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń 

Numer programu: AZ-4-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa III LO i III i IV Technikum:

Numer podręcznika:AZ-43-01/10-WA-4/14

red.: ks. Piotr Pierzchała, 

Tytuł podręcznika:Być świadkiem Zmartwychwstałego w rodzinie,

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Można także w klasach III technikum skorzystać z następującego podręcznika:

Numer programu: AZ-6-01/10 z 9 VI 2010

Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Autor programu: KWK KEP

Klasa III Technikum:

Numer podręcznika:AZ-63-01/10-LU-1/15

red. Ks. Robert Strus, 

Tytuł podręcznika:Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka,

Wydawnictwo Gaudium, Lublin,

 Dopuszczony: bez ograniczeń

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa I:

Numer podręcznika:AZ-51-07/12-KR-3/13

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika:Mocni wiarą,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa II:

Numer podręcznika:AZ-52-07/12-KR-8/13

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika:Mocni nadzieją,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

Numer programu: nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012

Tytuł programu: Bądźcie mocni!

Autor programu: Archidiecezja Krakowska

Klasa III:

Numer podręcznika:AZ-53-07/12-KR-6/15

red.: red. T. Panuś, R. Chrzanowska,

Tytuł podręcznika:Mocni miłością,

Wydawnictwo: Wyd. św. Stanisława, Kraków,

Dopuszczony: bez ograniczeń

 

SZKOŁY SPECJALNE

Numer, tytuł, autor programu

Podręczniki

Wykaz programów i podręczników dla szkół specjalnych 

nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

(http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-kat...)

 

Uchwała

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

 

§ 1

1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

 

2. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.

 

3. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3. 

 

§ 2

1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych. 

 

§ 3

1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

 

2. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.

 

3. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum. 

 

§ 4

Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Data publikacji: 
22.05.2018