Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach religii - warsztaty

26 listopada w Józefowie k. Legionowa odbyły się warsztaty dla katechetów naszej diecezji, związane z wykorzystywaniem tablicy interaktywnej na lekcjach religii. Wzięło w nich udział 16 nauczycieli. Na początku krótko przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania tablicy oraz praktyczną instrukcję jej obsługi. Następnie uczestnicy mogli poznać bardziej zaawansowane możliwości tego narzędzia oraz przekonać się o jego wielorakim zastosowaniu podczas zajęć w szkole. Pokazano też przykładowe prezentacje i gry edukacyjne. W drugiej części uczestnicy zostali podzieleni (w wyniku losowania, które jest również jedną z dostępnych opcji oprogramowania tablicy interaktywnej) na 4 mniejsze grupy. Każda grupa miała do dyspozycji jedną tablicę interaktywną, tak, żeby każdy z uczestników mógł osobiście spróbować swoich sił. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z tego typu urządzeniem, ale poradzili sobie całkiem nieźle. Miejmy nadzieję, że korzystanie z takich technologicznych osiągnięć uatrakcyjni i uskuteczni przekaz wiedzy i wiary na lekcjach religii. Dziękujęmy Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie Agieszce Powale i nauczycielom z tej szkoły za przygotowanie i poprowadzenie naszego spotkania.

Kleryk Samuel Szociński

Data publikacji: 
03.12.2015