Z życia sławnych sportowców - czyli o naszym katechetycznym szkoleniu

21 kwietnia 2018 r. katecheci uczestniczyli w ostatnim, z czterech, tematycznych spotkań formacyjnych, organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej naszej diecezji.

Tradycyjnie rozpoczęło się ono Mszą świętą, której przewodniczył Dyrektor Wydziału ks. Piotr Pierzchała. Homilię wygłosił Wicedyrektor Wydziału, ks. Mariusz Czyżewski. Przypomniał, że dziś wiele osób zapomina o cnocie wierności. A przecież jeśli potrafimy dochować wierności w relacjach z ludźmi, wytrwamy też w wierności Chrystusowi.

Po krótkiej przerwie na herbatę czy kawę rozpoczęło się szkolenie, które poprowadził p. Jerzy Jabłoński ze Stowarzyszenia Pedagogów Chrześcijańskich NATAN, autor wielu publikacji, m.in. książek „Film, muzyka, sport. Pomysły na ciekawą katechezę” oraz „Dekalog i Błogosławieństwa. Katechezy audiowizualne dla młodzieży”. Zaproponowany temat spotkania to: „Z życia sławnych sportowców. Audiowizualne przykłady na katechezę.” W pierwszej, teoretycznej części prelegent przedstawił korzyści wynikające ze stosowania środków audiowizualnych oraz  różne sposoby wykorzystania tematyki sportowej w katechezie. W drugiej, praktycznej części prowadzący spotkanie pokazał jak można wyjaśnić treści omawiane na katechezie, wykorzystując filmy, ukazujące sportowców w akcji.   Podał przykłady tylko czterech katechez:

1. „Wytrwałość w wierze”

2. „Jak osiągnąć sukces w małżeństwie”

3. „Kościół drużyną Chrystusa”

4. „Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego”.  

 Ale od czego jest inwencja katechetów?

To spotkanie stało się dla każdego z uczestników inspiracją na wiele ciekawych lekcji.

Anna Ratyńska

Data publikacji: 
24.04.2018