Z tablicą interaktywną za pan brat ... relacja z warsztatów

21 stycznia, w ramach oferty spotkań warsztatowych i szkoleń specjalistycznych Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko Praskiej, w Zespole Szkół nr 116 przy ul. Korynckiej 33, odbyły się warsztaty – Wykorzystanie tablic interaktywnych na lekcji religii. Warsztaty poprowadziła p. Dorota Ząberg, która łączy swoją pasję multimedialną z pracą nauczyciela religii tejże szkoły. P. Dorota jest także redaktorem naczelnym internetowego serwisu katechetycznego „Katecheza według Natana” Stowarzyszenia Pedagogów Natan.

Uczestnikami warsztatów w większości byli katecheci, w których szkołach tablice interaktywne są od niedawna i pierwsze szkolenia wewnątrzszkolne nie spełniły ich oczekiwań lub pragnący pogłębić swoje umiejętności. Praca w niewielkiej grupie sprzyjała możliwości sprawdzenia stopnia opanowania narzędzia a p. Dorota, z godną podziwu cierpliwością, zdradzała tajniki coraz bardziej popularnego w szkołach multimedialnego urządzenia. Nieobce są nam pojęcia Work Space, kalibracja tablicy czy też umiejętność szukania zaawansowanego paska narzędziowego i korzystania z niego. Dużo cennych informacji otrzymaliśmy także na temat aplikacji i stron dostępnych w Internecie, które mogą być inspiracją w przygotowaniu lekcji z wykorzystaniem tablicy. W przerwie mogliśmy podzielić się doświadczeniami w pracy katechetycznej.

Otrzymaliśmy impuls do rozwoju, zachętę do twórczej pracy, odwagi, wiary we własne możliwości. Bardzo dziękujemy p. Bartłomiejowi Wesołowskiemu Dyrektorowi Szkoły za gościnę i wyrażoną życzliwość dla naszej pracy. Zapraszamy na kolejne warsztaty prowadzone przez p. Dorotę już w lutym (informacja na stronie WNK).

Katarzyna Tomaszewska

Data publikacji: 
26.01.2016