Lekcja otwarta w Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku

Lekcja odbędzie się w Gimnazjum nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31, 05-400 Otwock.
Lekcję poprowadzi Pani mgr Aneta Bajer.
Chęć udziału prosimy potwierdzić do dnia 25 października 2013 roku: telefonicznie (+48 22 5181511) bądź mailowo (wnkpraga@interia.pl).

Termin lekcji: 
29.10.2013 - 08:00
Poziom nauczania: