Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim

Lekcja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki, ul. Dąbrówki 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Lekcję poprowadzi Pani mgr Anna Wycisłowska.
Chęć udziału prosimy potwierdzić do dnia 20 stycznia 2014 roku: telefonicznie (+48 22 5181511) bądź mailowo (wnkpraga@interia.pl).
Uprzejmnie prosimy Dyrekcję szkoły o umożliwienie katechetom udział w tym szkoleniu.

Termin lekcji: 
24.01.2014 - 13:45
Poziom nauczania: