Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 217 w Rembertowie

Lekcja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 217 ul. Ignacego Paderewskiego 45 Krusze 34 04-450 Warszawa.
Lekcję prowadzi P. mgr Renata Żajewska.

Chęć udziału prosimy potwierdzić do dnia 30 listopada 2012 roku telefonicznie (+48225181511) bądź mailowo (wnkpraga@interia.pl).

Termin lekcji: 
07.12.2012 - 14:25
Poziom nauczania:
Dla dekanatu: