Lekcja otwarta w Zespole szkół nr 70 im. 19 Pułku Ułanów Wołyński w Warszawie

Lekcja odbędzie się w Zespole szkół nr 70 im.19 Pułku Ułanów Wołyński, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa - Radość.
Lekcję poprowadzi s. Bernadeta Lewandowska CR.
Chęć udziału prosimy potwierdzić do dnia 12 listopada 2014 roku: telefonicznie (+48 22 5181511) bądź mailowo (wnkpraga@interia.pl).
Uprzejmnie prosimy Dyrekcję szkoły o umożliwienie katechetom udział w tym szkoleniu.

Z poważaniem

Ks. Piotr Pierzchała

Dyrektor WNK

Termin lekcji: 
17.11.2014 - 08:45
Poziom nauczania: