AKTUALNOŚCI

Lekcja religii przed peregrynacją Figury Matki Bożej Loretańskiej

Drodzy nauczyciele religii 6 stycznia 2013 r., w naszej diecezji rozpoczęła się peregrynacja Figury Matki Bożej Loretańskiej. Będzie ona przebiegała przez wszystkie parafie naszej diecezji. Powitanie i przyjęcie Figury Matki Bożej w kolejnych dekanatach będzie odbywało się w ramach Uroczystych Stacji Roku Wiary, podczas których pod przewodnictwem biskupa, zgromadzone duchowieństwo i wierni będą wypraszać Boże łaski na drogi naszej wiary, naszych rodzin, parafii, dekanatów, zgromadzeń zakonnych i całej diecezji.

Lekcje muzealne - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotowało pakiet bezpłatnych lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka zajęć nawiązuje do osoby polskiego Papieża i Prymasa Tysiąclecia.
Katechetom pracującym w szkołach podstawowych proponujemy lekcje, które pomogą kształtować nie tylko postawy etyczne, ale również pozwolą odkryć talenty plastyczne podopiecznych.

Konkurs edukacyjny organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym  "Drogi Pamięci" organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Tegoroczna, trzecia edycja, organizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
zapraszają na sympozjum

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 21-22.01.2013

Lekcja otwarta w Zespole szkół nr 3 w Legionowie

Ostatnie spotkanie z cyklu lekcji otwartych w pierwszym semestrze roku szk. 2012/2013 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie. Dziś, to jest 15 stycznia, wraz z grupą katechetów dekanatu legionowskiego, uczestniczyliśmy w lekcji otwartej, którą poprowadziła p. Iwona Zamielska. Lekcja w klasie III miała zachęcić dzieci do refleksji nad przeżywanym w Kościele Rokiem Wiary, oraz do odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy wierzę w Syna Bożego? Pani Iwona z zaangażowaniem starała się przeprowadzić dzieci przez ten trudny a zarazem bardzo ciekawy temat.

Lekcja otwarta w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Dziś tj. 8 stycznia 2013 roku zagościliśmy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wraz z kilkoma katechetami z terenu naszej diecezji uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach otwartych. Pierwszą w szkole podstawowej poprowadziła p. Joanna Archutowska. Lekcja pt. "Ucieczka rodziny Jezusa do Egiptu", miała na celu zapoznanie uczniów z historią ucieczki świętej Rodziny z Nazaretu. Miała także zwrócić uwagę uczniów na właściwe reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania.

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Dnia 27 listopada 2012 roku w podziemiach naszej Katedry odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych oraz poza szkolnych, zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora oświaty. Spotkanie to przebiegało pod hasłem „Nauczyciel, mentor, tutor, przewodnik?”

Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli i Katechetów w „Mechaniku” w Mińsku Mazowieckim czyli różnica między przystawką a daniem głównym…

Przychodzi człowiek do lekarza – Co panu jest? – A tam, trochę boli tu i tam, ale właściwie to nic mi nie jest, wiadomo, latka lecą! – To jak mam pana leczyć?

Strony

Subskrybuj Wydział Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej RSS