AKTUALNOŚCI

Katechetyczny konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim "Pocztówka o św. Janie Bosko".

W styczniu bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim zagościły salezjańskie klimaty. Uczniowie klas I - III wzięli udział w katechetycznym konkursie plastycznym: Pocztówka o św. Janie Bosko, który zorganizowały nauczycielki: katecheta - Katarzyna Dobruk oraz wychowawca świetlicy szkolnej: Izabella Ryńska - Pieluchowska, nauczyciel biblioteki: Wanda Kępska. Celem konkursu było propagowanie wśród uczniów postaci św. Jana Bosko - wybitnego kapłana i wychowawcy opuszczonej, zaniedbanej młodzieży;

Katedra Dydaktyki Katechetycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na warsztaty dydaktyczne

W imieniu kadry, Katedry Dydaktyki Katechetycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przekazuje Państwu zaproszenie na warsztaty dydaktyczne.
Zachęcam do zainteresowania się tą formą doskonalenia zawodowego, szczególnie młodych katechetów rozpoczynających pracę, ale także wszystkich uczących na terenie naszej diecezji.

Bliskość ośrodka naukowego jakim jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego daje nam takie możliwości, warto więc byśmy skorzystali z tej ciekawej oferty.

Konkurs Papieski - "Projekt życia"

Na prośbę Księdza Biskupa Marka Mendyka - Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP zamieszczamy na stronie informacje dotyczące IX edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem "Projekt życia".

 

Lekcja religii przed peregrynacją Figury Matki Bożej Loretańskiej

Drodzy nauczyciele religii 6 stycznia 2013 r., w naszej diecezji rozpoczęła się peregrynacja Figury Matki Bożej Loretańskiej. Będzie ona przebiegała przez wszystkie parafie naszej diecezji. Powitanie i przyjęcie Figury Matki Bożej w kolejnych dekanatach będzie odbywało się w ramach Uroczystych Stacji Roku Wiary, podczas których pod przewodnictwem biskupa, zgromadzone duchowieństwo i wierni będą wypraszać Boże łaski na drogi naszej wiary, naszych rodzin, parafii, dekanatów, zgromadzeń zakonnych i całej diecezji.

Lekcje muzealne - Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego przygotowało pakiet bezpłatnych lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tematyka zajęć nawiązuje do osoby polskiego Papieża i Prymasa Tysiąclecia.
Katechetom pracującym w szkołach podstawowych proponujemy lekcje, które pomogą kształtować nie tylko postawy etyczne, ale również pozwolą odkryć talenty plastyczne podopiecznych.

Konkurs edukacyjny organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym  "Drogi Pamięci" organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Tegoroczna, trzecia edycja, organizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary ITPiK KULJPII
Komisja Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce
Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów
zapraszają na sympozjum

Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 21-22.01.2013

Lekcja otwarta w Zespole szkół nr 3 w Legionowie

Ostatnie spotkanie z cyklu lekcji otwartych w pierwszym semestrze roku szk. 2012/2013 odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 w Legionowie. Dziś, to jest 15 stycznia, wraz z grupą katechetów dekanatu legionowskiego, uczestniczyliśmy w lekcji otwartej, którą poprowadziła p. Iwona Zamielska. Lekcja w klasie III miała zachęcić dzieci do refleksji nad przeżywanym w Kościele Rokiem Wiary, oraz do odpowiedzenia sobie na pytanie: Czy wierzę w Syna Bożego? Pani Iwona z zaangażowaniem starała się przeprowadzić dzieci przez ten trudny a zarazem bardzo ciekawy temat.

Lekcja otwarta w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Dziś tj. 8 stycznia 2013 roku zagościliśmy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Wraz z kilkoma katechetami z terenu naszej diecezji uczestniczyliśmy w dwóch lekcjach otwartych. Pierwszą w szkole podstawowej poprowadziła p. Joanna Archutowska. Lekcja pt. "Ucieczka rodziny Jezusa do Egiptu", miała na celu zapoznanie uczniów z historią ucieczki świętej Rodziny z Nazaretu. Miała także zwrócić uwagę uczniów na właściwe reagowanie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania.

Strony

Subskrybuj Wydział Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej RSS