AKTUALNOŚCI

Narada z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych

Dnia 27 listopada 2012 roku w podziemiach naszej Katedry odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych, odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i punktach międzyszkolnych oraz poza szkolnych, zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora oświaty. Spotkanie to przebiegało pod hasłem „Nauczyciel, mentor, tutor, przewodnik?”

Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli i Katechetów w „Mechaniku” w Mińsku Mazowieckim czyli różnica między przystawką a daniem głównym…

Przychodzi człowiek do lekarza – Co panu jest? – A tam, trochę boli tu i tam, ale właściwie to nic mi nie jest, wiadomo, latka lecą! – To jak mam pana leczyć?

Spotkanie opłatkowe dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych w naszej kurii

Dziś tj. 18 grudnia 2012 roku w auli kurialnej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Diecezji Warszawko – Praskiej. Spotkanie to, jak każdego roku było okazję do złożenia życzeń świątecznych w gronie osób kierujących edukacją na Mazowszu oraz na terenie Diecezji Warszawsko - Praskiej. Na samym początku ks. Artur Staniszewski, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, przywitał wszystkich zebranych. Wysłuchaliśmy słów Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, odczytanych przez ks.

Adwentowe skupienie katechetów - relacje uczestników

W sobotę 15.12.2012 r.  odbyło się spotkanie formacyjne dla katechetów.  Temat spotkania : "Adwentowy Dzień Skupienia" poprowadził ks. Piotr Pierzchała. Ks. Piotr niezwykle ciekawie i przejrzyście wprowadził nas w tematykę rozważania tekstu natchnionego. Przybliżył znaczenie, cele i sposoby czytania Biblii oraz zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy przy lekturze Pisma świętego.

Lekcja otwarta dla dekanatu Mińsk Mazowiecki - św. Antoni

Dziś tj. 14 grudnia 2012 roku odbyła się lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Henryka Zandbanga w Stojadłach, dla nauczycieli z dekanatu Mińsk Mazowiecki - św. Antoni. Lekcję w klasie III poprowadziła Pani mgr Anna Kopka. Dzieci zatrzymały się nad Tajemnicą Nawiedzenia świętej Elżbiety, przez Maryję. Tematem lekcji był początek hymnu jaki wyśpiewała Maryja " Wielbi dusza moja Pana".  Na zajęciach mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe metody pracy z dziećmi w młodszych klasach szkoły podstawowej.

Lekcja otwarta dla dekanatu rembertowskiego

Dziś tj. 7 grudnia 2012 wraz z katechetami zawitaliśmy do Szkoły Podstawowej nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Warszawie-Rembertowie. Odbyła się tam kolejna lekcja otwarta. Tym razem dla katechetów uczących w szkołach podstawowych na terenie dekanatu rembertowskiego. Szkoda tylko, że tak mało osób wzięło w niej udział. Bardzo dobrą lekcję poprowadziła p. mgr Renata Żajewska. Zatrzymaliśmy się z klasą drugą nad tematem Przymierza Boga z ludźmi. Lekcja dotyczyła Dziesięciu Bożych Przykazań. Pani Renata pokazała nam bardzo dobry warsztat swojej pracy.

Lekcja otwarta dla dekanatu wołomińskiego

Dzień wspomnienia świętego Mikołaja zaprowadził nas do Krusza. Do szkoły im. Jana Pawła II. Wraz z grupą katechetów dekanatu wołomińskiego uczestniczyliśmy w lekcji otwartej prowadzonej przez panią mgr Elżbietę Sulewską. Lekcja na temat: Miłujmy Pana Boga ponad wszystko, pokazała nam jak pięknie angażować dzieciaki w zajęcia i jak można zainteresować klasę tematem wykorzystując na zajęciach metody aktywizujące. Ciekawe spotkanie w sali dopełnione zostało omówieniem zajęć i wymianą różnych doświadczeń w pracy katechetycznej.

Lekcja otwarta dla dekanatu tarchomińskiego

Dnia 4 grudnia wraz z grupą katechetów dekanatu tarchomińskiego odwiedziliśmy Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. Mieliśmy okazję obejrzeć tam lekcje prowadzone przez tamtejszych nauczycieli religii. Pani mgr Beata Krajewska poprowadziła lekcję w klasie V o prorokach adwentowych: Janie Chrzcicielu oraz Izajaszu. Pan mgr Adam Sągajło natomiast poprowadził zajęcia w klasie II wprowadzając dzieci, i nas również, w czas Adwentu.

Strony

Subskrybuj Wydział Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej RSS