Konkurs „Gdzie jest dzisiaj Bóg?”

Wydział Teologiczny UKSW organizuje konkurs „Gdzie jest dzisiaj Bóg?”, adresowany do maturzystów, którzy rozważają studiowanie któregoś z kierunków oferowanych na naszym Wydziale. Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie tego konkursu wśród Państwa uczniów, np. poprzez wywieszenie plakatu informacyjnego w gablocie szkolnej.

Z wyrazami szacunku –
ks. dr hab. Bartosz Adamczewski
Kierownik Zespołu ds. Promocji WT UKSW
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 678 00 02
b.adamczewski@uksw.edu.pl

 

.

Rok szkolny 2012/13